Pangea Kitchen & Bar vant ANs Servicepris på Opplyst: – Å vinne Serviceprisen betyr utrolig mye for meg og mitt team

Pangea Kitchen & Bar i Bodø sentrum ble hedret med ANs Servicepris under Opplyst 2023. Prisen er en anerkjennelse av restaurantens eksepsjonelle kundeservice og kvalitetsopplevelse. Daglig leder Daniel Andreas Lind uttrykker at prisen er en verdifull bekreftelse på teamets harde arbeid og dedikasjon. Høsten 2020 startet Daniel Andreas Lind og teamet på restauranten. De valgte […]

Ny satsning: Bodø Næringsforum lanserer HRM-Dagen

Utforsk hvordan Human Resource Management (ledelse av menneskelige ressurser) kan skape verdier for nordnorske bedrifter. Bli med på en dag med inspirerende foredrag, diskusjoner og kunnskapsdeling i Energihuset, Bodø 25. oktober. HRM-Dagen arrangeres i samarbeid med hovedpartnere HRM Norge, Sparebank1 Nord-Norge, og programpartnere Bedriftskompetanse og NNL. HRM-Dagen 2023 bringer sammen eksperter og bedriftsledere for å […]

Disse bedriftene er nominert til Opplystprisene for 2023!

Hvert år er det knyttet stor spenning til hvem som vinner de ulike prisene på Opplystkonferansen. Vi kan nå presentere alle næringslivsaktørene som har skilt seg spesielt ut i Salten det siste året. Her er en oversikt over alle de nominerte bedriftene til prisene som skal deles ut på kvelden torsdag 28. september på Radisson […]

Bodø Næringsforum tar imot innspill til Strategisk Næringsplan 2023 – 2027

Strategisk næringsplan (SNP) 2023–2027 for Bodø kommune er ute til høring og offentlig ettersyn. Strategisk næringsplan skal inneholde hvilke satsingsområder Bodø kommune vil prioritere i kommende fireårsperiode når det gjelder næringsutvikling. Bodø Næringsforum, BRUS, NHO Nordland, Bodø Sentrumsforum og Bodø Gårdeierforening skal sammen skrive et innspill til Bodø kommune om hvilke områder vi mener burde […]

Ber om hastetiltak: –⁠ Radikale endringer må til i energipolitikken

BRUS og Bodø Næringsforum ber om hastetiltak for utbygging av fornybar energi og et effektivt strømnett i Nord-Norge. Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) og Bodø Næringsforum, som representerer rundt 500 medlemsbedrifter i Nord-Norge, har levert innspill til Stortinget vedrørende Energikommisjonens utredning, «Mer av alt – raskere» NOU 2023: 3, som har vært på offentlig høring. BRUS […]

Lanserer Nord-Norges største grønne satsing

Hele næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet. Næringsarena Nord, bestående av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord, NHO Nordland og NHO […]

Bodø Næringsforum på besøk i Brussel

EUs næringspolitikk, handelspolitikk og klimapolitikk får stadig større betydning for nordnorsk næringsliv. Derfor har Bodø Næringsforum sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen vært på besøk i Brussel hos North Norway European Office og hos EFTA Surveillance Authority. Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) […]

Nytt styre i Bodø Næringsforum: – BNF står sterkt, har soliditet, kompetanse og kapasitet til å spille en viktig rolle i byens utvikling fremover

Bodø Næringsforum (BNF) avholdt årets generalforsamling på Scandic Bodø den 22. mars. Fem styremedlemmer var på valg. Tre nye styremedlemmer ble valgt inn, og tre gikk ut. Styreleder Hans A. Nilsen ble erstattet av tidligere nestleder Tore Mosand. Les alle endringene nederst i saken.  – Jeg har hatt gleden av å være medlem i styret […]