Fv: Peter Bakkemo og Elnar Remi Holmen. (Foto: Pedro Rusinko).

Ber om hastetiltak: –⁠ Radikale endringer må til i energipolitikken

BRUS og Bodø Næringsforum ber om hastetiltak for utbygging av fornybar energi og et effektivt strømnett i Nord-Norge.

Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) og Bodø Næringsforum, som representerer rundt 500 medlemsbedrifter i Nord-Norge, har levert innspill til Stortinget vedrørende Energikommisjonens utredning, «Mer av alt – raskere» NOU 2023: 3, som har vært på offentlig høring.

BRUS og Bodø Næringsforum understreker behovet for akselerert utbygging av fornybar energi for å opprettholde konkurranseevnen i regionen.

– Nord-Norge vil snart gå fra kraftoverskudd til kraftunderskudd. Det haster å sikre lave og forutsigbare kraftpriser for å opprettholde vårt nasjonale og regionale konkurransefortrinn, sier Elnar Remi Holmen, direktør for Bodøregionens Utviklingsselskap.

BRUS og Bodø Næringsforum fremhever fire områder som krever rask handling:

  1. Økt utbygging av fornybar kraftproduksjon. Vindkraft på land, utvidet vannkraft, solkraft og utvikling av nye energiproduksjonsmetoder der vi også vurderer atomkraft, er nødvendige for å opprettholde regionens kraftoverskudd.
  2. Raskere etablering og behandling av konsesjonssaker for nettanlegg. For å sikre en effektiv elektrifisering av samfunnet, kreves det et velfungerende kraftnett. Dette innebærer at det må legges til rette for raskere utbygging av strømnettet på alle nivåer.
  3. Prioritering av kraftressurser. Det anbefales å endre prioriteringskriteriene for nett-tilknytning og nedprioritere kraftreservasjoner til formål med lav verdiskaping, for eksempel kryptoutvinning.
  4. Økt bruk av spesialregulering. Dette vil bidra til å håndtere ombygginger i sentralnettet og fremme nye prosjekter som øker jobb- og verdiskaping i regionen.

Ifølge Holmen, kan innføring av disse tiltakene åpne for at vi kan skape hundrevis av nye arbeidsplasser og økonomisk vekst i Nord-Norge.

– Ved å omfavne den fornybare energirevolusjonen, kan Nord-Norge bli et foregangsområde for grønn industriutvikling, sier Holmen og legger til:

– Dette er mer enn bare å sikre vår nåværende industri – det handler om å åpne dørene for fremtidige investeringer, og skape nye jobbmuligheter for innbyggerne i regionen.

– Vi trenger radikale endringer i rammebetingelsene for å sikre utbygging av kraftproduksjon og utbygging av strømnettet. Dette vil bidra til å sikre nye investeringer og industriutvikling i regionen, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum.

BRUS og Bodø Næringsforum understreker også viktigheten av å styrke incentivene for energieffektivisering og smartere strømstyring på alle infrastrukturnivåer.

– Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum ber om handling nå. Vi trenger en rask taktøkning i utbygging av ny fornybarkraftproduksjon, mer effektiv utbygging av strømnettet og stabile rammebetingelser som fremmer investeringer i ny industri, avslutter de.

Les hele innspillet ved å trykke her.