Vårt hovedfokus er å påvirke og tilrettelegge for at lokale bedrifter får rammebetingelser som

fremmer verdiskaping,

utvikler næringslivet

og skaper arbeidsplasser.

Møt oss på våre arenaer

I samarbeid med Karrieresenteret i Nordland arrangerer vi en informasjonsdag for karriererådgiverne på de ulike ungdoms- og videregående skolene i Bodø og Salten. Vi setter søkelys på arbeidskraftsbehovet i regionen gjennom å invitere inn ulike bedrifter for å fortelle om mulighetene innenfor de ulike sektorene.

Innsikt Bodø er en nettverksarena for næringsliv, offentlig ansatte, politikere, studenter, gründere, frivillige organisasjoner og andre som er engasjerte i by- og næringsutvikling i Bodø og omegn. Innsikt er en godt etablert arena, som løfter ulike dagsaktuelle temaer i regionen opp til diskusjon en gang i måneden.

Byggebørsen er en møteplass og arena for utveksling av informasjon mellom utbyggere, entreprenører, leverandører og andre med interesse for utviklingen i vår region, og samler årlig mange deltakere fra både fra både offentlig sektor og privat næringsliv. Nordland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Bodø Havn, Molobyen, Bodø Kommune, Bodø Energi og Avinor kommer for å fortelle om hvilke nye prosjekter som kommer de neste årene.

Opplyst er næringslivet i Saltenregionens store Oscarutdeling. Næringsgallen har som mål å synliggjøre de gode næringsprestasjonene i Salten, noe som blir gjort gjennom et faglig program på dagtid og et prisutdelingsshow på kveldstid. I styringsgruppen for Opplyst 2022 sitter representanter fra Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum, Nye Bodø, T. Kolstad Eiendom, DNB, AN, Visit Bodø og Innovasjon Norge.

Besøk nettsiden til Opplyst

Bodø Næringsforum (BNF) er næringslivets interesseorganisasjon og talerør i Bodø.

Vi styrker lokalt næringsliv gjennom nettverk, påvirkning og kompetanse. Vi er eid av våre medlemmer og taler deres sak. Alle inntekter kommer fra våre medlemmer.

Hvem gjør hva?

Bodø Næringsforum. Logo.

Bodø Næringsforum

Vår primære oppgave er å fremme og skape forhold som muliggjør verdiskaping, næringsutvikling og jobbskaping for lokale bedrifter. Bodø Næringsforum er medlem i NHO og Hovedorganisasjonen Virke. BNF er også partner i Nye Bodø. BNF er en av eierne og den største bidragsyteren til Bodøregionenes Utviklingsselskap (BRUS).

BNF er sammen med BRUS den mest innflytelsesrike interesseorganisasjonen i Bodø. Bodø Næringsforum samarbeider også tett sammen med følgende organisasjoner: Bodø Sentrumsforening, Bodø Gårdeierforening, Stiftelsen Bodø Håndverkerstand og Visit Bodø

BRUS. Logo.

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) består av 40 større bedrifter i Bodøregionen. Bodøregionen definert i BRUS-sammenheng strekker seg fra Nye Hamarøy i nord til Lurøy i sør. Bodøregionen defineres på bakgrunn av aksjonærenes eierskap og virkeområder. Regionen har et naturlig skille på Saltfjellet. Regionen består av 13 kommuner med til sammen ca 95.000 innbyggere. Salten består av om lag 85.000 innbyggere.

Gå til BRUS’ nettside

Bodø sentrum. Logo.

Bodø Sentrumsforum AS Bodø er en medlemsorganisasjon for virksomheter innen varehandel, næringseiendom, tjenesteyting, servering og kultur. De har et felles mål om å bevare, styrke og utvikle Bodø Sentrum. Forumet eies av 50 prosent av Bodø kommune og 50 prosent av Bodø Gårdeierforening.

Gå til Bodø Sentrums nettside

Bodø Gårdeierforening

Bodø Gårdeierforening ble etablert den 30. august 2013 med sterk tilknytning til BNF og er organisert med eget styre og egne vedtekter.

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand har som formål å dele ut reise- og studiestipender for å fremme håndverkerstanden. Stiftelsen gjennomfører arrangementer for utdeling av fag- og svennebrev i Bodø, hvor også reise- og studiestipendene deles ut.

Gå til Bodø Håndverkerstands utdanningsstipend

Gå til Bodø Håndverkerstands Facebook-side

Visit Bodø. Logo.

Visit Bodø er destinasjonsselskapet for Bodø & Salten. De leverer markedsførings-, kompetanse-, nettverks- og utviklingstjenester til reiselivsnæringen i Bodø & Salten. Visit Bodø skal bidra til økt lønnsomhet, bærekraft og sysselsetting for deg som medlem, partner og til kommunene i Salten.

Gå til Visit Bodøs nettside

Våre ansatte

Merete Nordheim

Administrerende direktør

Merete Nordheim startet som direktør for Bodø Næringsforum i august 2019. Merete er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i russisk, og har tidligere erfaring fra både offentlig og privat sektor i inn- og utland.

Peter Bakkemo

Strategisk rådgiver

Peter Bakkemo er utdannet siviløkonom med spesialisering i økonomistyring. Han har tidligere jobbet som prosjektleder ved High North Center, og som journalist i High North News.

Administrerende direktør

Merete Nordheim

Merete Nordheim startet som direktør for Bodø Næringsforum i 2019. Hun er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i russisk, og har tidligere erfaring fra både offentlig og privat sektor i inn- og utland.

Næringspolitisk rådgiver

Peter Bakkemo

Peter Bakkemo er utdannet siviløkonom med spesialisering i økonomistyring. Han har tidligere jobbet som prosjektleder ved High North Center, og som journalist i High North News.

Medlems- og arrangementsansvarlig

Profilbilde Tommy Einmo

Tommy Einmo

Tommy Einmo er utdannet markedsfører, med fordypning i økonomi. Tidligere har han jobbet som salgssjef ved Comfort Hotel og i E.A. Smith.

Styret

Styreleder

Portrett av Richard Larsen. Foto.

Richard Larsen

Adm.dir., Dahl Fiskeri AS

Nestleder

Linda Storholm

Kommunikasjonsansvarlig, Gigante Salmon

Styremedlemmer

Portrett av Aud Schjødt Fredriksen. Foto.

Aud Schjødt Fredriksen

Frisørmester og DL, Storvik Salong AS

Jannike Ramsvik

Daglig leder og rådgiver, Riktig Spor
Portrett av Bertil Aas. Foto

Bertil Aas

Banksjef bedriftsmarked, Sparebank 1 Nord-Norge

Tomas Hansen Lønsetteig

Senterleder, Olav Thon Gruppen

Varamedlemmer

1. varamedlem

2. varamedlem

Portrett av Iselin Marstrander. Foto.

Iselin Marstrander

Valgkomité

Brita Bjørnbakk

Valgkomiteens leder

Tom Erlend Kristiansen

Medlem valgkomité

Frode Schjenken Jensen

Medlem valgkomité