w

Bli medlem (skjema nederst)

Vi taler næringslivets sak, og store utfordringer løses best i store fellesskap. Bli med du også! :-)
Sammen skaper vi de beste rammebetingelsen for dagens og morgendagens bedrifter i Bodø.

Vi har politisk gjennomslag gjennom dialog og høringsuttalelser.


Våre viktigste fokusområder:
1) Nyby - Nyflyplass
2) Lav Arbeidsgiveravgift
3) Attraktiv næringsutvikling

Dette gjør vi ved å:
- Å være en viktig møteplass for dialog og utvikling
- Bygge nettverk og allianser som gir utvikling
- Sette Bodøs næringsliv på kartet

08.02.201607:43 Tore Olsen

BNF er den samlende næringskraften. Gjennom engasjement og solide nettverk sikrer vi merverdi for våre medlemmer. Sammen jobber vi for mer verdiskaping i vår region! 

Vi er en privat organisasjon basert på kun medlemsskap. Dette gjør at vi er partipolitisk uavhengig. Bli med å påvirke utviklingen av Bodø og Bodøs bedrifter - og få et større nettverk av andre ledere på kjøpet!

Hos oss får du også tilgang til en arena som gir deg muligheter for innsikt i det som skjer, samt nye kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom medlemskap hos oss, tar du ansvar for din egen og næringslivets felles utvikling i Bodø.

Det beregnes halv årskontingent for innmelding etter 1. juli.

Gründerbedrifter:

Gründerbedrifter anses å være bedrifter, startet av enkeltpersoner uten stor kapital, som enda befinner seg i oppstartsfasen. Dette vurderes fra år til år av BNF.

Konsernmedlemsskap: 50% for hvert heleide datterselskap. Morselskap betaler full kontingent.

Kontingentsatser fra og med 2018 er nå todelt; kontingent og serviceavgift. Serviceavgift er en momsbelagt tjeneste.

Generalforsamlingen vedtok 12. mars 2019 følgende kontingent og serviceavgift.

Kontingent Serivceavgift Sum kontingent- og serv.avgift
Gründer      360 660 1.020
1 årsverk 360 1.450 1.810
2-3 årsverk 530 2.120 2.650
4-10 årsverk 530 3.590 4.120
11-40 årsverk 1.530 6.510 8.040
41-100 årsverk 3.260 12.750 16.010
Over 100  årsverk 5.300 21.220 26.520
Mariann Meby
Det er så mye bra som skjer i Bodøbyen - bli med du også!
Dette bildet er fra et BNF-møte om byjubileumshelga :-)
Mariann Meby
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Mariann Meby
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dilaog med våre medlemmer
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dialog med våre medlemmer
Mariann Meby
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
Mariann Meby
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)