Bli medlem

Vi taler næringslivets sak hvor vi sammen skaper de beste rammebetingelsen for dagens og morgendagens bedrifter i Bodø. Våre viktigste fokusområder er i dag,

- Nyby - Nyflyplass
- Lav Arbeidsgiveravgift
- Attraktiv næringsutvikling

Vi er Bodøs eldste og største næringsforening, store utfordringer løses best i store felleskap! Dette gjør vi gjennom å,

- Være en viktig møteplass for dialog og utvikling
- Bygge nettverk og allianser for utvikling
- Sette Bodøs næringsliv på kartet
08.02.201607:43 Tore Olsen

Bodø Næringsforum er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodø og regionen rundt.

  • Medlemskontigent

Medlemmskontigenten vedtas årlig på Generalforsamlingen. Medlemskontigenter pr 2019 ble vedtatt 19.Februar 2019 og er som følger,  

Kontingent Serivceavgift Sum kontingent- og serv.avgift
Gründer      360 660 1.020
1 årsverk 360 1.450 1.810
2-3 årsverk 530 2.120 2.650
4-10 årsverk 530 3.590 4.120
11-40 årsverk 1.530 6.510 8.040
41-100 årsverk 3.260 12.750 16.010
Over 100  årsverk 5.300

21.220

26.520

Gründerbedrifter: Gründerbedrifter anses å være bedrifter, startet av enkeltpersoner uten stor kapital, som enda befinner seg i oppstartsfasen. Dette vurderes fra år til år av BNF.

Konsernmedlemsskap: Morselskap betaler full kontigent. 50% for hvert heleide datterselskap.

  • Utmelding

Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr. 1.7. betales halv medlemskontingent for vedkommende år.

Mariann Meby
Det er så mye bra som skjer i Bodøbyen - bli med du også!
Dette bildet er fra et BNF-møte om byjubileumshelga :-), click to open in lightbox
Mariann Meby
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet., click to open in lightbox
Mariann Meby
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dilaog med våre medlemmer
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dialog med våre medlemmer, click to open in lightbox
Mariann Meby
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess! , click to open in lightbox
Mariann Meby
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS), click to open in lightbox