Bli medlem

Vi taler næringslivets sak hvor vi sammen skaper de beste rammebetingelsen for dagens og morgendagens bedrifter i Bodø. Våre viktigste fokusområder er i dag,

- Nyby - Nyflyplass
- Lav Arbeidsgiveravgift
- Attraktiv næringsutvikling

Vi er Bodøs eldste og største næringsforening, store utfordringer løses best i store felleskap! Dette gjør vi gjennom å,

- Være en viktig møteplass for dialog og utvikling
- Bygge nettverk og allianser for utvikling
- Sette Bodøs næringsliv på kartet
08.02.201607:43 Tore Olsen

Bodø Næringsforum er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodø og regionen rundt.

  • Medlemskontigent

Medlemmskontigenten vedtas årlig på Generalforsamlingen. Medlemskontigenter pr 2022 er som følger,  

Kontingent Serivceavgift Sum kontingent- og serv.avgift
Gründer      390 730 1.120
1 årsverk 390 1.510 1.900
2-3 årsverk 580 2.270 2.850
4-10 årsverk 580 3.840 4.420
11-40 årsverk 1.640 6.960 8.600
41-100 årsverk 3.490 13.630 17.120
Over 100  årsverk 5.670

22.680

28.550

Gründerbedrifter: Gründerbedrifter anses å være bedrifter, startet av enkeltpersoner uten stor kapital, som enda befinner seg i oppstartsfasen. Dette vurderes fra år til år av BNF.

Konsernmedlemsskap: Morselskap betaler full kontigent. 50% for hvert heleide datterselskap.

  • Utmelding

Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr. 1.7. betales halv medlemskontingent for vedkommende år.

Mariann Meby
Det er så mye bra som skjer i Bodøbyen - bli med du også!
Dette bildet er fra et BNF-møte om byjubileumshelga :-)
Mariann Meby
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Mariann Meby
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dilaog med våre medlemmer
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dialog med våre medlemmer
Mariann Meby
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
Mariann Meby
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)