Bli medlem

Bodø Næringsforum er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodø og regionen rundt

Vi skaper de beste rammebetingelsen for dagens og morgendagens næringsliv i Bodø gjennom å, 

  • Ta temperaturen i næringslivet gjennom jevn kontakt med våre medlemmer gjennom besøk, telefonsamtaler og nyhetsbrev. 

  • Skape koblingspunkt for næringslivet gjennom å arrangere møter, seminarer, konferanser og sosiale møteplasser for våre medlemmer.

  • Påvirke og informere beslutningstakere om saker medlemmene våre er opptatt av gjennom direkte kontakt med de aktuelle personene, og gjennom konkrete høringsuttalelser.

  • Være oppdatert på prosesser som påvirker næringslivet i regionen.  

  • Kjøpe tjenester og varer av våre medlemmer til arrangement, prosesser og innholdsproduksjon.

Medlemmskontigenten vedtas årlig på Generalforsamlingen. Medlemskontigenter pr 2022 er som følger,  

Kontingent Serivceavgift Sum kontingent- og serv.avgift
Gründer      390 730 1.120
1 årsverk 390 1.510 1.900
2-3 årsverk 580 2.270 2.850
4-10 årsverk 580 3.840 4.420
11-40 årsverk 1.640 6.960 8.600
41-100 årsverk 3.490 13.630 17.120
Over 100  årsverk 5.670

22.680

28.550

Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr. 1.7. betales halv medlemskontingent for vedkommende år.

Mariann Meby
Det er så mye bra som skjer i Bodøbyen - bli med du også!
Dette bildet er fra et BNF-møte om byjubileumshelga :-)
Mariann Meby
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Mariann Meby
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dilaog med våre medlemmer
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dialog med våre medlemmer
Mariann Meby
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
Mariann Meby
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)