Bli medlem i Bodø Næringsforum

BNF skaper de beste rammebetingelsene for dagens og morgendagens næringsliv i Bodø gjennom å:

Ta temperaturen på næringslivet

gjennom jevn kontakt med våre medlemmer gjennom besøk, telefonsamtaler og nyhetsbrev.

Skape koblingspunkt for næringslivet

gjennom å arrangere møter, seminarer, konferanser og sosiale møteplasser for våre medlemmer.

Påvirke og informere beslutningstakere

om saker medlemmene våre er opptatt av gjennom direkte kontakt med de aktuelle personene, og gjennom konkrete høringsuttalelser.

Ta temperaturen på næringslivet

gjennom jevn kontakt med våre medlemmer gjennom besøk, telefonsamtaler og nyhetsbrev.

Skape koblingspunkt for næringslivet

gjennom å arrangere møter, seminarer, konferanser og sosiale møteplasser for våre medlemmer.

Påvirke og informere beslutningstakere

om saker medlemmene våre er opptatt av gjennom direkte kontakt med de aktuelle personene, og gjennom konkrete høringsuttalelser.

Være oppdatert på prosesser

som påvirker næringslivet i regionen.

Kjøpe tjenester og varer av våre medlemmer

til arrangement, prosesser og innholdsproduksjon.

Være oppdatert på prosesser

som påvirker næringslivet i regionen.

Kjøpe tjenester og varer av våre medlemmer

til arrangement, prosesser og innholdsproduksjon.

Medlemskontigenter

pr. 2024

Medlemskontigenten vedtas årlig på Generalforsamlingen. Utmelding må skje skriftlig. Utmelding i 1. halvår har først virkning fra 1.1. påfølgende år. Utmelding i 2. halvår har først virkning fra 1.7. påfølgende år. For medlemskap som opphører pr. 1.7. betales halv medlemskontingent for vedkommende år.

Bli medlem