Stiftelsen Bodø Håndverkerstand utlyser stipend 2024

Nå er tiden inne for å søke på utdanningsstipend. Unge med yrkesfag er i målgruppen.

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand deler årlig ut et reise- og studiestipend, på NOK 40.000,- hver. Dette basert på søknader stiftelsen mottar.

Målgruppe: Unge med yrkesfag i Salten
Alder: 22-28 år
Frist: 4. februar 2024.

Stipendet skal bidra til å gi mottakerne, et kompetanseløft, styrke yrkesstoltheten samt synliggjøre yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag.

Videre skal stipendet stimulere og bidra til reise / kurs / studie for at mottakerne kan videreutvikle seg i sitt fag.

Stiftelsen vil med dette skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning, samt bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft.

Kandidaten, unge i yrkesfag i Salten, mellom 22 og 28 år, kan søke selv eller arbeidsgiveren kan foreslå kandidaten. Uavhengig hvem som søker må skjema fylles ut og arbeidsgiver må gi sin anbefaling av kandidaten.

Slik søker du