Nominasjon av kandidat til stiftelsen Bodø Håndverkerstands Reise- og studiestipend

Stiftelsen deler ut ett  reise- og studiestipend på 40.000,- kroner.
Dette basert på mottatte søknader i dette skjemaet.

Frist: 4. februar 2024.

Stipendene deles ut på fag- og svennebrevutdelingen den 19. mars på Bodø videregående skole.

Hensikten med å dele ut stipend er å synliggjøre unge med yrkesfag som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg. I tillegg vil vi bidra til at kandidaten kan reise / ta kurs / studieturer / ta små studier for at han/hun kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke. Stipendet skal også bidra til å skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning, og å bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft.

Ønsker du å søke selv? Gå til skjema for: Ung arbeidstaker som søker selv

Hvem er du som foreslår?
Hvem ønsker du å foreslå?
Begrunnelse
Kriterier som må være oppfylt når forslaget sendes.
Gjennom din nominasjon til juryen, bekrefter du herved at kandidaten har sagt seg villig til å bli foreslått/norminert. Han/hun har sagt seg villig til å stå fram som en rollefigur, profilere sine fag og motivere andre ungdommer til å søke yrkesfaglig utdanning. Kandidaten har også sagt seg villig til å la seg intervjue av media. Kandidaten har en målsetting for hvordan et eventuelt stipend ønskes brukt, og er forberedt på å avgi enkel plan og rapport hvis stipend tildeles.
Arbeidsgivers anbefaling
For at kandidaten skal bli vurdert av juryen for stipendet er det en forutsetning at arbeidsgiver gir sin anbefaling samt uttalelse om kandidaten (i åpenhet overfor kandidaten) og at arbeidsgiver går god for at kandidaten er positivt engasjert, har god holdning til sitt yrke, og har interesse for å videreutvikle seg i sitt fag.