Søknad til Stiftelsen Bodø Håndverkerstands reise- og studiestipend 2024

Stiftelsen deler et reise- og studiestipend á 40.000,-.
Dette basert på mottatte søknader i dette skjemaet.

Frist: 4. februar

Hensikten for å dele ut stipend er å synliggjøre deg og at du som ung med yrkesfag viser en positiv holdning til ditt fag og ditt yrkesvalg.
Også vil vi bidra til at du kan reise / ta kurs / studieturer / ta små studier for at du kan videreutvikle deg i ditt fag og yrke. 

Er du arbeidsgiver som foreslår? Gå til skjema for: Arbeidsgiver som foreslår kandidat

Din motivasjon for yrkesfag og hvorfor er du en god rollefigur: Fyll ut noen ord om hva som er din motivasjon for å gå yrkesfag, hvordan du er en god rollefigur i ditt fag. Hvordan bidrar du til at andre ungdommer søker yrkesfaglig utdanning.
Plan for anvendelse av stipend: Fyll ut noen ord om dine planer om du blir tildelt stipendet. Dette er et studie- og reisestipend.
Din arbeidsgivers ord/anbefaling om deg: Arbeidsgivers anbefaling av deg som kandidat. Viser du positivt engasjement? Har du god holdning til ditt yrke? Har du interesse å videreutvikle deg innen ditt fag?
I tillegg til å styrke yrkesstolthet innen faget, og skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning. Hensikten er også å bidra til å dekke næringslivets behov for akkurat din og dine fremtidige kollegers kompetente arbeidskraft. De som blir plukket ut som mottakere plikter å hjelpe stiftelsen (intervju i media, sosiale medier etc.), for slik å bidra til nye fremtidige søkere til stipendet.
Eventuelle vedlegg sendes på e-post til post@bnf.no