Photo by Dylan Gillis on Unsplash.

Ny satsning: Bodø Næringsforum lanserer HRM-Dagen

Utforsk hvordan Human Resource Management (ledelse av menneskelige ressurser) kan skape verdier for nordnorske bedrifter. Bli med på en dag med inspirerende foredrag, diskusjoner og kunnskapsdeling i Energihuset, Bodø 25. oktober.

HRM-Dagen arrangeres i samarbeid med hovedpartnere HRM Norge, Sparebank1 Nord-Norge, og programpartnere Bedriftskompetanse og NNL.

HRM-Dagen 2023 bringer sammen eksperter og bedriftsledere for å utforske og diskutere hvordan praktisk HRM kan bidra til verdiøkning i nordnorske bedrifter. HRM-Dagen har som hensikt å opprette en tilgjengelig arena for kunnskapsdeling rettet mot bedrifter i Bodø og resten av Nord-Norge. Arrangementet vil sette søkelys på å fremme praktisk innsikt og muligheten for erfaringsutveksling innen viktige HRM-temaer.

– Vår intensjon er at denne dagen skal være et konkret virkemiddel for  å beholde folk i landsdelen. Introduksjon og oppfølging av nyansatte, samt medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling er av vesentlig betydning for å lykkes, og det er derfor vi setter søkelys på disse temaene under årets konferanse, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum

HRM-Dagen 2023 vil ha to hovedfokusområder

  1. Introduksjon og Oppfølging av Nyansatte: Vi vil utforske beste praksis og praktiske løsninger for å hjelpe nyansatte til å blomstre og bli verdifulle ressurser i organisasjonen.
  2. Medarbeideroppfølging og Kompetanseutvikling: Vi vil dele erfaringer og innsikt om hvordan man effektivt kan følge opp medarbeidere og utvikle kompetansen som trengs for å møte morgendagens utfordringer.

Mental trening

En av foredragsholderne er Astrid Lauritzen fra Bedriftskompetanse som sammen med Lise Mentzoni fra Poweroffice gå inn på mental trening. Astrid har en allsidig bakgrunn og har drevet sin egen virksomhet, «Din Mentaltrener,» siden 2016. Hun har tilbudt coaching, mental trening og karrierecoaching for både voksne og unge. Astrid har også vært en etterspurt foredragsholder og workshop-leder for bedrifter som har stått overfor utfordringer og ønsket å utvikle sine ansatte.

Unik mulighet

Dette er en unik mulighet for alle som er engasjert i Nordnorsk næringsliv og for de som ønsker å forstå hvordan HRM-praksis kan skape en positiv innvirkning på vår region. Vi vil legge til rette for paneldebatt mellom foredragsholdere slik at vi kan gå dypere inn på relevante tema og belyse sakene fra ulike perspektiv.

Hold av dato 25. oktober

Hold av datoen 25. oktober og bli med oss for å diskutere, lære og dele kunnskap om nøkkelutfordringene vi står overfor.

Vi ser frem til å dele mer informasjon om dette spennende arrangementet og oppfordrer alle interesserte til å holde seg oppdatert!

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en givende dag med meningsfylte samtaler og verdifull innsikt. Sammen kan vi bygge en bærekraftig og vellykket fremtid for Nord-Norsk næringsliv.

Pris for medlemmer av Bodø Næringsforum: 890,- kr eks.mva

Pris for ikke-medlemmer: 1790,- kr eks.mva

Billetter kjøpes ved å trykke på lenken her.