Etablerer utviklingsprogrammet Styrebordet

20. mars arrangerte Bodø2040, BRUS og Bodø Næringsforum kick-off for styrebordet for vel 80 nysgjerrige unge kandidater i Sparebank1 Nord-Norges lokaler.

Sammen med BRUS og Bodø2040 etablerer vi nå utviklingsprogrammet «Styrebordet» med målsetting om å få flere unge kandidater inn i styrene i Bodøregionen.

Prosjektet «Styrebordet» går ut på at 10 bedrifter tar inn en kandidat hver i sitt styre som skal følge styret i en periode på 12 måneder. Kandidaten har verken forslagsrett eller stemmerett, og velges ikke formelt inn i styret, men skal på lik linje med resten av styret få være med i styremøtene, strategisamlinger og delta i diskusjoner rundt beslutninger. Parallelt arrangeres det 3 fagsamlinger for å øke kompetansen rundt styrearbeid. Fagsamlingene er ikke bare for de 10 kandidatene, men for alle medlemmer av Bodø2040. Fagsamlingene ledes av Sparebank1 Nord-Norge, EY Bodø og Nordnorsk Lederutvikling.

– Dette har vært et viktig prosjekt for oss å ta del i da vi må tørre å satse på unge, samtidig som dette er med på å øke kompetansen til de unge som ønsker styreerfaring og være en del av et styre. Vi har allerede fått inn mange gode søkere til «Styrebordet» og det blir spennende å starte matchingen mellom kandidatene og bedriftene.» sier prosjektleder BRUS og styreleder Bodø2040, Kristin Haugen

– Det er et stort fravær av unge stemmer i styrerommene i Nord-Norge, og i Norge for øvrig. Gjennom tidlig læring og deltakelse i styrerommene får de gode forutsetning for å delta videre inn i lokalsamfunnet. På den andre siden for lokalt næringsliv ny kunnskap og engasjement inn i styrerommene. utviklingsprosjektet «Styrebordet» kommer helt klart til å ha positive ringvirkninger for både kandidatene og for bedriftene, og vi håper prosjektet kan bidra til at flere unge ønsker å bygge sin fremtid i Bodø og Salten, sier administrerende direktør Bodø Næringsforum, Merete Nordheim.

– Vi gleder oss masse til å komme ordentlig i gang med prosjektet. Vi har et fantastisk næringsliv som støtter opp om prosjektet og har allerede flere bedrifter som er klare til å ta inn en kandidat, deriblant Løvold Solution, Salten Salmon, Nobl, Elektro og Bodø/Glimt. I tillegg til fagpartnere som stiller opp og deler av sin kompetanse. Det viser at vi har et næringsliv som tørr å satse på unge. Vi har og fått ståtte fra Samfunnsløftet som har vært helt avgjørende for at vi kan gå i gang med dette prosjektet. Og er det bedrifter som tenker at dette ønsker de å være en del av, må de gjerne ta kontakt.» sier Haugen.

– Jeg skulle ønske det fantes et slikt opplegg når jeg som 22-åring ble forespurt om å sitte i mitt første styre. Det at man kan gå gjennom et slikt program, eller hvertfall være med på fagsamlingene og få bedre oversikt og litt kompetanse rundt styrearbeid er gull verdt. Det kan være med å senke terskelen for unge til å ta på seg et slik arbeid, samtidig som det viser bedriftene at potensielle kandidater faktisk vet hva det innebærer og sitte i et styre» sier Adrian K. Reftun, styremedlem Bodø2040.