Bodø International School søker rektor/daglig leder – En milepæl i Bodøs Utdanningshistorie!

Bodøregionen ser nå med stor entusiasme og optimisme fremover på etableringen av Bodø International School. Med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) i slutten av 2023 til å tilby internasjonal grunnskoleutdanning for inntil 220 elever, samt støtte fra både Bodø kommune og næringslivet i regionen, er grunnlaget lagt for en etterlengta oppstart av Bodø internasjonale skole.

– Vi har et ambisiøst mål om å starte opp allerede høsten 2025, og med godkjenningene på plass og et strategisk arbeid framover, ser vi nå at ting begynner å falle på plass. Selvfølgelig er det fortsatt noen kritiske milepæler vi må nå, men vi har god støtte blant aktører rundt oss så vi er sikre på at vi vil klare det, spesielt når vi nå får en dedikert rektor/daglig leder på plass, sier fungerende daglig leder Kristin Haugen.

Stifterne bak Bodø Internasjonale skole, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø Næringsforum, har arbeidet målrettet for å realisere dette prosjektet, og nå ser de at arbeidet begynner å bære frukter. Fremover ligger fokuset på å finne en dyktig daglig leder/rektor, sikre en egnet lokasjon og skolebygg, samt å etablere nødvendig finansiering, er det en hektisk, men givende tid for alle involverte.

– Et internasjonalt skoletilbud i Bodø vil sette oss ytterlige på kartet, og gjøre oss relevant både for internasjonale familier utenfor Norge og for allerede etablerte Bodø-familier med internasjonale ambisjoner. Større grad av fleksibilitet vil utelukkende være positivt for næringslivet i Bodø, sier Merete Nordheim – administrerende direktør i Bodø Næringsforum.

Ansettelse av en dedikert leder markerer startskuddet

Den utlyste stillingen som daglig leder/rektor markerer en viktig milepæl i etableringen av Bodø International School. Den som får denne posisjonen vil spille en nøkkelrolle i å forme retningen og arbeidsmetodikken for skolen fremover. Med en åpen stillingsutlysning ønsker man å tiltrekke seg de beste lederkandidatene, både nasjonalt og internasjonalt.

– Ansettelsen av daglig leder/rektor markerer begynnelsen på en ny æra for Bodø med et internasjonalt skoletilbud. Vi søker bredt for å finne den rette kandidaten som kan lede skolen mot suksess over tid, sier Elnar Holmen – adm.dir i BRUS og styreleder i Bodø International School.

Samtidig som rekrutteringsprosessen pågår, vil det legges vekt på å øke synligheten til Bodø International School både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å informere potensielle familier og tilflyttere om det nye tilbudet som kommer, som kan være med å støtte dem i deres avgjørelsesprosess for å flytte til Bodøregionen. I tillegg er det viktig å få informasjon ut i lokalsamfunnet slik at de både vet om etableringen, men også kan bruke det i egen rekrutteringsprosess for å tiltrekke seg arbeidskraft.

– Selv om oppstarten er over et år unna, forstår vi at familier som vurderer å flytte til Bodø trenger tid til å vurdere sine valg. Vi vil respektere denne prosessen samtidig som vi ønsker å synliggjøre de fantastiske mulighetene som Bodø International School vil tilby, legger Holmen til.

Kompetente mennesker har ofte et familieliv

Etableringen av Bodø International School representerer ikke bare en ny skole, men også en ny mulighet for Bodøregionen til å tiltrekke seg talenter og deres familier fra hele verden. Med engasjement, dedikasjon og et sterkt fellesskap vil Bodø nå ta et stort skritt mot å bli en internasjonal utdanningsdestinasjon også på grunnskolenivå.

Nå er tiden inne for handling

Nå er det viktig at vi samler krefter for å sikre det internasjonale skoletilbudet, at det blir en realitet og naturlig del av Bodøsamfunnets fremtid. Bodø International School er avhengig av privat støtte i de første årene i oppstartsfasen, før skolen etter hvert har som mål å bli selvfinansierende. Vi oppfordrer derfor alle til å bidra til dette viktige initiativet med de summer de kan bistå inn med. Ved å bygge et sterkt internasjonalt skoletilbud legger vi grunnlaget for en bærekraftig fremtid for hele regionen.

– Finansieringen av Bodø International School er nå en avgjørende faktor for å realisere dette spennende prosjektet. Det er viktig at både bedrifter og andre aktører erkjenner betydningen av dette tilbudet og støtter opp om det for å sikre at det blir en varig ressurs i regionen. I stiftelsesfasen fikk skolen betydelig støtte fra både offentlige og private sektorer, som erkjente behovet for å tiltrekke seg kompetanse og øke tilflyttingen til byen, avslutter Elnar Holmen, styreleder i BOINT og adm.dir. I BRUS.

Les mer om hva vi søker etter på Heia Nord-Norge her.

Stillingsutlysningen finner du her.