Generalforsamlingen tok sted på Scandic Bodø. (Foto: Peter Bakkemo.)

Nytt styre i Bodø Næringsforum: – BNF står sterkt, har soliditet, kompetanse og kapasitet til å spille en viktig rolle i byens utvikling fremover

Bodø Næringsforum (BNF) avholdt årets generalforsamling på Scandic Bodø den 22. mars.

Fem styremedlemmer var på valg. Tre nye styremedlemmer ble valgt inn, og tre gikk ut. Styreleder Hans A. Nilsen ble erstattet av tidligere nestleder Tore Mosand.

Les alle endringene nederst i saken. 

– Jeg har hatt gleden av å være medlem i styret i BNF siden 2012, og styreleder de siste syv årene. Det har vært 11 inspirerende år sammen med mange dyktige kollegaer både i styret og i administrasjon, sier avtroppende styreleder Hans A. Nilsen.

– Jeg ser veldig frem til å overta som styreleder for Bodø Næringsforum. Avtroppende styreleder Hans A. Nilsen har gjort en særdeles god jobb. Vi går inn i en veldig spennende og viktig tid for utviklingen av Bodø. Bodø Næringsforum skal fortsette den gode jobben med å styrke det lokale næringslivet gjennom påvirkning, nettverk og kompetanse, sier påtroppende styreleder Tore Mosand. 

Dette ble Hans A. Nilsen sin siste generalforsamling som styreleder for Bodø Næringsforum. (Foto: Peter Bakkemo.)

Avtroppende styreleder Hans A. Nilsen uttrykker sterk tillit til Bodø Næringsforum og dens evne til å bidra til byens utvikling i årene som kommer. Med solid økonomi, høy kompetanse og kapasitet, mener Nilsen at BNF er bedre rustet enn noen gang til å spille en viktig rolle i fremtidens Bodø. Les hele innledningen til Årsmeldingen for 2022 nedenfor.

Styreleder har ordet: Bodø og den unike muligheten

2022 går inn i historien som ett av de viktigste årene i Bodøs historie. Ny flyplass prosjektet ble tatt inn i statsbudsjettet, og sikrer at Bodøs viktigste prosjekt gjennom tidene, Ny by Ny flyplass, kan realiseres. 

Dette vi gi Bodø en fantastisk posisjon som kan bidra til å sikre vekst i innbyggere, arbeidsplasser, næringsutvikling, økonomi med mer, ja kort og godt en unik posisjon for å gjøre Bodø til byen og bo i! 

Jeg sier kan, for vi har likevel en jobb å gjøre og det er ingen selvfølge at en god mulighet omgjøres til suksess. Det avhenger av vår evne til å finne de gode løsningene, involvere, kommunisere, og samhandle godt ikke bare tverrfaglig, men også på tvers av politiske skillelinjer. 

BNF har en viktig rolle dette arbeidet, og vi har derfor også styrket vår stab med ansettelsen av strategisk rådgiver Peter Bakkemo. Med dette styrker vi BNFs kapasitet til å bidra inn i store og viktige prosesser for Bodø og regionenes næringsliv. 

Det har vært stor aktivitet i året som gikk og med Peter på plass sammen med Merete har vi vel aldri besøkt så mange medlemmer på ett år som i 2022. Dette fordi vi kjenner på viktigheten av å være tett på våre medlemmer og lytte til deres utfordringer og muligheter. 

Av alle gode tiltak og godt arbeid som er gjort i 2022, vil jeg likevel fremheve arrangementet Opplyst. Opplyst seiler opp som et stjernearrangement hvor Bodø og regionens næringsliv møtes til pomp og prakt, viser seg frem, heier på hverandre og knytter nye relasjoner. Det er både unikt og viktig. 

Dette arrangementet har ikke vært mulig uten et solid arbeid fra vår Adm. Dir. Merete Nordheim og våre fantastiske støttespillere, DNB, T. Kolstad Eiendom, Innovasjon Norge, Polar Kraft, AN, Intunor, Visit Bodø, Fauske Næringsforum, og Nye Bodø.  Tusen takk til dere alle. 

BNF sterk, solid og i gode hender

Det er noe som heter at det er en tid for alt. I dette bildet er det min tid nå til å gi stafettpinnen som styreleder over til andre. Jeg har hatt gleden av å være medlem i styret i BNF siden 2012, og styreleder de siste syv årene. Det har vært 11 inspirerende år sammen med mange dyktige kollegaer både i styret og i administrasjon. Jeg mener BNF står sterkere enn noen gang og har soliditet, kompetanse og kapasitet til å spille en viktig rolle i Bodøs utvikling fremover. Dette basert på et bredt og godt sammensatt nytt styre, solid økonomi med sterk egenkapital, og en kompetent og motivert administrasjon som brenner for Bodø og næringsutvikling. 

Jeg kan ikke tenke meg et bedre lag og overgi stafettpinnen til!, skriver

Hans Albert Nilsen, 

Styreleder Bodø Næringsforum.

Endringer i styret til Bodø Næringsforum

Styreleder Hans A. Nilsen (Braathe Gruppen AS) erstattes av tidligere nestleder Tore Mosand (Nordland Betong).

Ny nestleder blir Mona Ågnes (Norconsult AS).

Styremedlem Tor Arne Aga (Skaten Hotel Eiendom AS) erstattes av Linda Storholm (Gigante Salmon).

Styremedlem Vigdis Bjellånes (Essensi AS) erstattes av Tomas Lønsetteig (Olav Thon Gruppen).

1. vara Iselin Marstrander (Nordlandsforskning AS) erstattes av Kine Willumsen (Quality Hotel Ramsalt).

Det nye styret til Bodø Næringsforum ser nå slik ut:

Styreleder: Tore Mosand, Admistrerende direktør (Nordland Betong).

Nestleder: Mona Ågnes, Daglig leder (Norconsult).

Styremedlem: Bertil Aas, Banksjef Salten (Sparebanken Nord-Norge AS).

Styremedlem: Linda Storholm, Kommunikasjonsansvarlig (Gigante Salmon).

Styremedlem: Tomas Hansen Lønsetteig, Senterleder (Olav Thon Gruppen).

Styremedlem: Trud Berg, Kommunikasjonsansvarlig (Nova Sea).

Styremedlem: Aud S. Fredriksen, Daglig leder (Storvik Salong).

Styremedlem: Richard Larsen, Administrerende direktør (Dahl Fiskeri AS).

1. Vara: Kine Willumsen, Direktør (Quality Hotel Ramsalt).

2. Iselin Marstrander, Administrerende direktør (Nordlandsforskning).

Bodø Næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen. Kort fortalt, vi styrker lokalt næringsliv.