Fv: Merete Nordheim, Elnar Holmen, Kristin Haugen og Peter Bakkemo.

Bystyret støtter etablering av internasjonal skole: – Svært viktig for å tiltrekke etterspurt kompetanse til Bodø

Torsdag vedtok Bodø bystyre å gi en positiv uttalelse og stille seg bak etableringen av Bodø International School – BOINT. 

– Vi er svært glade for at bystyret har tatt en viktig beslutning for Bodøs fremtid ved å støtte etableringen av Bodø International School. Vi setter stor pris på at politikerne i Bodø nå ser viktigheten av en Internasjonal skole med tanke på rekruttering til næringslivet og til offentlig sektor. Vi ønsker å rette en stor takk til partiene SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som nå stiller seg bak og støtter etableringen sammen med Thor Arne Angelsen, Miljøpartiet de Grønne, Venstre, KRF, Høyre og FRP. At et samlet Bodø ønsker skolen velkommen vil ha stor betydning inn mot Utdanningsdirektoratet når de nå skal behandle søknaden vår, sier Kristin Haugen, daglig leder Bodø International School.

I januar i år etablerte Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål å etablere en internasjonal skole i Bodø. Skolen skal dekke grunnskoletrinnene, «Primary year program» og «Middle year program» (1.-10. klasse) og drives innenfor kategorien «International Baccaleaureate» – IB.

– Bodø International School vil spille en avgjørende rolle i å tiltrekke seg og beholde talentfulle internasjonale arbeidstakere og deres familier. Tall fra NAV viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt rundt 5000 flere i 2022 hvis de fikk tak i folk med riktig kompetanse.  Etableringen av BOINT er svært viktig for næringslivet i hele Bodøregionen, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum.

– Bodø og Nordland har en historisk lav arbeidsledighet med henholdsvis 1 og 1,2 prosent. Tilbakemeldinger fra nærings- og samfunnsliv er at det er svært vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse. Dette er en av de største utfordringene vi står ovenfor nå og i tiden som kommer. Vi trenger flere ansatte i helsesektoren, spesialisthelsesektoren, akademia, forskning og næringsliv. Nordlandssykehuset, Nord Universitet kommer med flere varsler at de mister potensielle kandidater på grunn av mangel på en internasjonal skole i Bodø, sier Bakkemo. 

– Nå skal Utdanningsdirektoratet behandle søknaden vår og alt avhenger av denne behandlingen. Vi vil søke samarbeid og dialog med kommunen og våre partnere om å sikre denne etableringen. Vår ambisjon er at skolen skal kunne ha oppstart i 2024/2025, avslutter Haugen.