Bodø Næringsforum på besøk i Brussel

EUs næringspolitikk, handelspolitikk og klimapolitikk får stadig større betydning for nordnorsk næringsliv. Derfor har Bodø Næringsforum sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen vært på besøk i Brussel hos North Norway European Office og hos EFTA Surveillance Authority.

Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) siden 2008. Klimalovpakken «klar for 55» ble fremlagt av EU-kommisjonen i fjor. Lovpakken er designet for å redusere EUs klimagassutslupp med 55 prosent, sammenlignet med 1990-nivåer innen 2030. Lovpakken vurderes som essensiell for å realisere EUs Green Deal, med med det overordnede målet om å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050.

Det ble gode samtaler og diskusjoner med Sintef, NHO Brussel, Industri Energi og Norges delegasjon til EU.

Vi diskuterte blant annet:

• Mulighetene og utfordringene EUs motsvar til USAs Inflation Reduction Act kan gi Norge og Nord-Norge.

• Hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse om hvordan man kan delta i EU-prosjekter, og at man må ta i bruk virkemiddelapparatet.

• Hva som skjer i EU som vil ha betydning for regionen.

• Viktigheten av den norske mineralnæringen.

Nord-Norges europakontor fremmer nordnorske interesser og miljø overfor EU, og bidrar til regional utvikling og samfunnsbygging gjennom økt EU-kompetanse.

Bildet viser fra venstre: Richard Larsen, administrerende direktør for Dahl Fiskeri. Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør for Nord-Norges Europakontor. Harald Evensen, direktør for konkurranse- og statsstøtte ved EFTA Surveillance Authority (ESA). Tore Mosand, direktør for Nordland Betong. Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum. Patricija Olchoviciute, Fagleder næringspolitikk og internasjonale relasjoner ved Næringsforeningen i Tromsøregionen. Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum.