Forslag fra Finansdepartementet kan koste bransje tilknyttet nordnorsk reiseliv over 200 millioner kroner

Leiebilbransjen står overfor mulige kostnadsøkninger på over 200 millioner kroner som følge av et nytt forslag fra Finansdepartementet. Forslaget, som nylig har vært på høring, innebærer endringer i håndteringen av merverdiavgift for personbiler, noe som kan medføre betydelige ekstrakostnader for bransjen, særlig i Nord-Norge. Kritikere advarer om at dette vil svekke regionens mobilitet og turistnæring, […]

Bodø Næringsforum støtter utvikling av en grønn intermodal godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU

Bodø Næringsforum gir sin fulle støtte til høringssvaret fra Arctic Central European Green Corridor (ACE Green) til Konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge, som tar til orde for en omfattende satsing på Nordlandsbanen og integrering av sjøtransport og havner i utviklingen av en grønn godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU. Investering på 13 milliarder kroner ACE […]

Byggebørsen 2024: – I Nord-Norge har vi et enormt potensial innen energieffektivisering

Byggebørsen, som arrangeres 20. februar i Bodø, bringer sammen sentrale aktører fra bygg- og eiendomsbransjen for å dele kunnskap og ideer. Bodø Næringsforum har i den forbindelse gjort et intervju med Rolf Thoresen fra Polaris Eiendom, hvor han deler sine tanker om vekst, miljøvennlige tiltak, og hvordan Nord-Norge kan lede an med nye initiativ i […]

Bodø Næringsforum utvider og styrker organisasjonen

Bodø Næringsforum, som tidligere kun bestod av én ansatt, har i løpet av de siste to årene utvidet til tre heltidsansatte. Tommy Einmo blir nå medlems- og arrangementsansvarlig, og Peter Bakkemo skifter stilling fra strategisk rådgiver til næringspolitisk rådgiver.  Fra trainee til medlems- og arrangementsansvarlig Tommy Einmo, som tidligere har vært trainee i Bodø Næringsforum, […]

Slik påvirker vi på vegne av våre medlemmer

Vi i Bodø Næringsforum setter stor pris på engasjement fra våre medlemmer og vi ønsker å informere om hvordan medlemsbedrifter kan påvirke beslutningstakere gjennom Bodø Næringsforum. Bodø Næringsforum engasjerer seg aktivt i påvirkningsarbeid og høringsprosesser og som medlem kan du bidra til dette arbeidet ved å dele din ekspertise og synspunkter med oss, noe som […]

HRM-Dagen: Hvordan lykkes med Onboarding og Kompetanseutvikling

Onsdag gjennomførte Bodø Næringsforum en konferanse med HRM (ledelse av menneskelige ressurser) som tema på Thon Hotel Nordlys. Arrangementet var et samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge og Sparebanken1 Nord-Norge, og fagpartnere Bedriftskompetanse og Nordnorsk Lederutvikling (NNL) På konferansen ble det lagt spesielt vekt på introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling. Presentasjonene […]

Tommy Einmo blir Bodø Næringsforums første trainee

Bodø Næringsforum har lenge hatt et ønske om å ta inn en trainee i virksomheten. Både for å dele kunnskap om lokalt næringsliv, og for å selv lære mer fra ressurssterke unge kandidater. Tommy Einmo blir Bodø Næringsforum sin første trainee, og startet opp mandag denne uken. Han skal være i denne rollen ut januar […]

Widerøe vant Global Growth-Prisen på Opplyst 2023: – Det at vårt arbeid blir lagt merke til er veldig motiverende

Widerøe, Skandinavias største regionale flyselskap, ble hedret med Global Growth-prisen på Opplyst-konferansen i år. Prisen reflekterer selskapets dedikasjon til å tenke nytt og deres innsats for å gjøre luftfarten grønnere. Widerøe flyr til 49 destinasjoner i Norge og Europa. Med 2500 engasjerte medarbeidere har selskapet et stort engasjement for å skape muligheter mellom små og […]

Nordvik Gruppen vant Opplystprisen: – Bekreftelse på riktige, verdibaserte beslutninger, ikke bare lønnsomhet

På Opplystkonferansen ble Nordvik Gruppen, under ledelse av konsernsjef Fredrik Nordvik hedret ved å vinne Opplystprisen. Dette anerkjenner selskapets betydelige økonomiske vekst, stabilitet og engasjement i bærekraft. I 2021 hadde morselskapet Nordvik Gruppen AS 26 ansatte og rapporterte en omsetning på 1,7 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 45 millioner kroner. Året etter, […]