Fra venstre: Merete Nordheim, Tommy Einmo og Peter Bakkemo.

Bodø Næringsforum utvider og styrker organisasjonen

Bodø Næringsforum, som tidligere kun bestod av én ansatt, har i løpet av de siste to årene utvidet til tre heltidsansatte. Tommy Einmo blir nå medlems- og arrangementsansvarlig, og Peter Bakkemo skifter stilling fra strategisk rådgiver til næringspolitisk rådgiver. 

Fra trainee til medlems- og arrangementsansvarlig

Tommy Einmo, som tidligere har vært trainee i Bodø Næringsforum, tar steget opp og går inn i en ettårig stilling som medlems- og arrangementsansvarlig fra 1. januar. 

– Jeg ser virkelig frem til dette året og det å kunne få fortsette å jobbe med så flinke folk. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med eksisterende og nye medlemmer, og ikke minst levere relevante og interessante arrangementer, sier Einmo.

Med en utdannelse i markedsføring, med fokus på bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, og tidligere erfaringer som salgssjef, er Einmo godt rustet for å ta fatt på de nye utfordringene.

Fra strategisk rådgiver til næringspolitisk rådgiver

Peter Bakkemo, som tidligere hadde stillingen som strategisk rådgiver, har nå trådt inn i en ny rolle som næringspolitisk rådgiver. Denne nye stillingen inneholder flere elementer fra hans tidligere stilling, men nå med et særlig fokus på høringsarbeid og næringspolitikk. Som strategisk rådgiver var han allerede involvert i å besvare høringer og overvåke politiske prosesser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og disse oppgavene blir videreført i hans nye stilling.

– Da jeg startet i Bodø Næringsforum fungerte jeg som altmuligmann. Jeg ser nå frem til å gå enda mer i dybden på alt som har med politiske prosesser og høringer å gjøre. Jeg skal sørge for at våre medlemmers behov blir hørt, og jeg brenner for å gjøre en ekte forskjell, sier Bakkemo, som er utdannet siviløkonom med erfaring fra Nordområdesenteret og High North News.

I sin nye rolle som næringspolitisk rådgiver vil Bakkemo være enda nærmere de politiske beslutningene. Han vil følge nøye med på utviklingen for å sikre at Bodø Næringsforum er proaktivt og tidlig involvert i politiske prosesser. Dette vil inkludere økt kontakt med politikere og administrasjonen i Bodø kommune, noe som er viktig for å fremme medlemsbedriftenes interesser.

Rigget for fremtiden

– Når man skal tale på vegne av 500 medlemsbedrifter må man ha et stødig lag for å gjøre jobben, og det krever at vi spesialiserer oss. Med Peter Bakkemo som næringspolitisk rådgiver, og Tommy Einmo som medlems- og arrangementsansvarlig gjør vi akkurat det, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum. 

Med disse endringene er Bodø Næringsforum godt posisjonert for å håndtere de utfordringene og mulighetene som ligger foran næringslivet i regionen fremover.