Foto: Kabelleger / David Gubler @ Wikipedia Creative Commons

Bodø Næringsforum støtter utvikling av en grønn intermodal godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU

Bodø Næringsforum gir sin fulle støtte til høringssvaret fra Arctic Central European Green Corridor (ACE Green) til Konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge, som tar til orde for en omfattende satsing på Nordlandsbanen og integrering av sjøtransport og havner i utviklingen av en grønn godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU.

Investering på 13 milliarder kroner

ACE Green fremhever i høringssvaret behovet for investering og oppgradering av Nordlandsbanen for å støtte veksten i godsfrakt og foreslår oppstart av prosjekter i 2025 med en investering på 13 milliarder kroner. De oppfordrer til inkludering av sjøtransport, havner og terminaler for å forbedre intermodal godstransport og foreslår infrastrukturutvikling for nullutslippskjøretøy ved viktige knutepunkter.

– Vi er helt på linje med ACE Green i denne saken. For Bodø og Nord-Norge er det avgjørende å utvikle effektive og bærekraftige transportløsninger. Dette høringssvaret peker i riktig retning for å styrke vår regionale økonomi og bidra til å nå nasjonale klimamål, sier Peter Bakkemo, Næringspolitisk rådgiver for Bodø Næringsforum og legger til:

– Dette initiativet vil tilby næringslivet i Bodø store fordeler ved å forbedre tilgjengeligheten og effektiviteten i forsyningskjeden.

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), som Bodø Næringsforum eier og samarbeider tett med, mener at næringslivet må bli vektlagt i større grad når transportinfrastruktur settes på dagsorden fra myndighetene. BRUS mener blant annet at Nordlandsbanen må styrkes med flere godstogavganger opp fra dagens fire. Det må bygges ut flere krysningsspor slik at vi får en helhetlig godskorridor, der målet blir raskere framføringstid av varene som produseres i landsdelen.

Det haster med å bygge ut flere krysningsspor på Nordlandsbanen og at nytt signalsystem blir innført. Vi ber også Staten om å sikre at Jernbaneveien kan heves på Rønvikleira i Bodø. Det vil bidra til særlig to ting: At nye arbeidsplasser kan skapes i Bodøregionen, og vi vil fjerne titusenvis av trailere over bort fra vegene, der gods flyttes over på sjø og bane, sier Elnar Remi Holmen, direktør for Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS).

Et samlet næringsliv

Bodø Næringsforum sin støtte til ACE Green er et klart signal om et samlet næringslivs ønske om fremtidsrettede løsninger for transportinfrastruktur i Bodøregionen.

ACE Green er et samarbeid om å utvikle en grønn intermodal godskorridor med bane og båt mellom Nord-Norge, Østlandet og EU. Samarbeidet består av et partnerskap bestående av Tromsø Havn, Bodø Havn, Mo i Rana Havn, Helgeland Havn, Bodøregionens Utviklingsselskap, Rana Utvikling, Meyership, Mosjøen- og omegn næringsselskap og Klosser Innovasjon (Innlandet).

Les hele høringssvaret