– Møte kunder og høste impulser fra en spennende region med mye aktivitet, sier Løvstad om hva han gleder seg mest til på Byggebørsen. (Foto: DNB).

Byggebørsen 2024: – Å forstå hva kundene etterspør fremover er essensielt for å bevare relevans, sier Olav T. Løvstad ved DNB

Vi har gleden av å invitere til årets viktigste møteplass for bygg, eiendom- og anleggsbransjen i Bodø, Byggebørsen 2024, som finner sted tirsdag 20. februar, kl. 08:15 – 13:00 hos Quality Hotel Ramsalt. 

Programmet og lenke for å kjøpe billetter finner man helt nederst i denne saken.

Bygg- og anleggsnæringen går inn i tøffere tider. På Byggebørsen 2024 tar vi tak i markedsbildet og fremtidsutsiktene i bransjen, samt hvordan vi på kort og lang sikt kan bruke ressursene våre mer effektivt for å sikre bransjens økonomiske bærekraft og samtidig lykkes i det grønne skiftet.

– På Byggebørsen 2024 møtes vi for å dele erfaringer og ideer for hvordan man kan styrke bransjen. Sammen tar vi sikte på å bygge en sterkere og mer fremtidsrettet sektor, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.

Olav T. Løvstad, leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB står på programmet og deler her sine perspektiver om hvordan bygg- og anleggsbransjen kan oppnå økonomisk bærekraft og bidra til det grønne skiftet, i dette intervjuet med Bodø Næringsforum. 

Hva er ditt viktigste råd for å sikre økonomisk stabilitet i lys av de utfordringene bransjen står overfor?

– Tiltak som sikrer likviditet, ordrereserve og ordreinngang er svært viktig. Det kreves et særskilt fokus på entrepriser og entrepriseform. Det er viktig å regne riktig, ha tilstrekkelige buffere og en ansvarlig fordeling av risiko mellom byggherre og entreprenør. Vi må også huske på forskjellen mellom EBITDA og kontantstrøm. Treghet i oppgjørskjeden kan få store konsekvenser for sårbare aktører, sier Løvstad og legger til: 

– Byggherrens bestillerkompetanse, satt opp mot entreprenørens erfaring og kompetanse, er også avgjørende. I krevende perioder er omdømme, rennommé og nettverk like viktige. Økonomi og bærekraft henger sammen; en forståelse av hva kundene etterspør fremover for å sikre egen relevans er viktig. Stikkord her er energieffektivitet, sirkulære løsninger, lavt CO2-fotavtrykk og taksonomi

– Denne sektoren spiller en kritisk rolle

Løvstad påpeker at det er økt fokus på miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring i bransjen, og at dette vil fremtvinge handling. 

– Enkelte entreprenører har imponerende nok kommet langt i å tilpasse sin leveransekapasitet til det grønne skiftet. Vi tror at det økte fokuset på ESG (miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring (red.anm.)) vil føre til økt profesjonalisering i bransjen, og dette vil igjen medføre konsolidering grunnet behovet for bredere kompetanse i entreprenørvirksomhetene. Med offentlige tildelingskriterier som nå skal bestå av 30 prosent ESG, sammen med generelt økt ESG-fokus og bransjekrav, vil det nødvendigvis fremtvinge handling, sier Løvstad og fortsetter: 

– Denne sektoren spiller en kritisk rolle for at Norge skal lykkes med sine klimamål, ofte referert til som ’40 prosent-bransjen’, ettersom den står for 40 prosent av energibruk og materialressurser. sier Løvstad og legger til:

– Et økt fokus på bærekraftig materialbruk, sirkulære løsninger og redusert avfallsmengde vil sikre lavere CO2-utslipp fra byggeprosjekter. Videre vil rehabilitering av eksisterende bygningsmasse bidra betydelig til å frigi energi til andre formål, samtidig som det reduserer CO2-fotavtrykket fra driftsfasen. I denne kontinuerlige utviklingen innen bærekraft er tett samarbeid mellom aktører nøkkelen. Noen har kommet lengre enn andre, og det er her vi kan lære av hverandre.

Innovasjoner, trender og nødvendigheter

Hva er de mest spennende innovasjonene eller prosjektene dere ser i bransjen akkurat nå?

– Jeg vil trekke frem trender og nødvendigheter som bevis på at vi går i en riktig og viktig retning: 

  • CO2-regnskap 
  • Redusert avfallsmengde 
  • Gode materialvalg 
  • Fossilfrie maskiner 
  • Økt resirkulering Data, datainnsamling og statistikk viser at eiendomsbransjen stadig er i forbedring 
  • Generelt er det veldig mye som skjer innen Proptech.

Og et siste spørsmål: hva ser du mest frem til på Byggebørsen 2024 i Bodø? 

– Møte kunder og høste impulser fra en spennende region med mye aktivitet, avslutter Løvstad. 

Byggebørsen 2024 gjennomføres i samarbeid med hovedpartner DNB, samt fagpartnerne Byggmesterforbundet og Maskinentreprenørenes Forbund. Ønsker din bedrift å stå på stand denne dagen? Ta kontakt med Bodø Næringsforum på post@bnf.no

PROGRAM / BYGGEBØRSEN 2024.

MARKEDSSITUASJON I BODØ.
– Velkommen til Byggebørsen 2024 v/ ordfører Odd Emil Ingebrigtsen

– Markedsituasjon for næringseiendom v/Olav T. Løvstad, direktør Eiendom & Entreprenør DNB

– Slik får du høyere energiklasse på dine næringsbygg v/Nils Jørgen Brodin, Fagsjef Bygningsfysikk Byggmesterforbundet

– Markedsituasjon for nyboligmarkedet v/Harald Hansen, direktør Nybygg DNB Eiendom

– Nye lovverk innenfor bygg og anlegg v/Eirik Gåskjønli, Advokat Byggmesterforbundet

– Realisering av ny håndballhall v/Thomas Andre Hansen, daglig leder BHK Idrettshall

PROSJEKTER I BODØ OG SALTEN
– Attraktiv byutvikling v/Rolf Thorsen, CEO Polaris Eiendom

– Våre byggeplaner v/Mona Liss Paulsen, administrerende direktør NOBL

– Våre byggeplaner v/Tor E. Øverland, distriktssjef Forsvarsbygg

– Våre byggeplaner v/Truls Mortensen, eiendomssjef Bodø Havn

– Våre byggeplaner v/ Jørn Vidar Johansen, konsernleder Gunvald Johansen

– Våre byggeplaner v/Tor O. Iversen, kommunikasjonsansvarlig Ny Lufthavn Avinor

– Våre byggeplaner v/Christian Høydal Forsmo, seksjonsleder vei Nordland Fylkeskommune

(Flere programposter legges til fortløpende)

590,- + mva for medlemmer i BNF, offentlig ansatte og politikere.

1 090,- + mva for ikke-medlemmer

150,- + mva for studenter ved Nord universitet.

Billetter kjøpes her, https://shorturl.at/vYZ47