Illustrasjon: Bodø kommune

Bodø Næringsforum tar imot innspill til Strategisk Næringsplan 2023 – 2027

Strategisk næringsplan (SNP) 2023–2027 for Bodø kommune er ute til høring og offentlig ettersyn.

Strategisk næringsplan skal inneholde hvilke satsingsområder Bodø kommune vil prioritere i kommende fireårsperiode når det gjelder næringsutvikling.

Bodø Næringsforum, BRUS, NHO Nordland, Bodø Sentrumsforum og Bodø Gårdeierforening skal sammen skrive et innspill til Bodø kommune om hvilke områder vi mener burde prioriteres.

Vi spør nå alle våre medlemsbedrifter om hvilke områder og tema dere ønsker at vi skal ta med.

Send strategisk rådgiver Peter Bakkemo en e-post med deres innspill til peter@bnf.no innen 10. september.

Bodø kommune har som mål å være en næringsvennlig kommune og ønsker å samarbeide tett med eksterne aktører for at kommunens næringsliv skal kunne utvikle seg på en god måte. Bodø kommune skal legge til rette for utvikling av ny- og eksisterende næringsliv, og bidra til at antall arbeidsplasser øker i planperioden.

Behandling i Bystyret

I bystyrets behandling av høringsutkastet ble det lagt ved følgende oversendelsesforslag:

  • Utvikling av Nordlandsbanen og den betydning for varetransport og reiselivsutvikling utredes i saken.
  • Det søkes samarbeid med nabokommuner om økt lokal matproduksjon i lokale kretsløp for å styrke matsikkerhet i regionen

Dere kan også gi innspill til de to oversendelsesforslagene som bystyret har vedtatt.

Les hele høringsutkastet her: