Lanserer Nord-Norges største grønne satsing

Hele næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet.

Næringsarena Nord, bestående av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord, NHO Nordland og NHO Arktis samler om lag 7.000 bedrifter i Nord-Norge. De går nå sammen for å gjøre medlemsbedriftene konkurranseledende gjennom praktisk omstillingsarbeid.

– For å lykkes med grønn omstilling i Nord-Norge er det helt nødvendig at næringslivet i går sammen. Bodø Næringsforum startet denne jobben sammen med KRAFT for 2 år siden og vi ønsker AGIR velkommen som et viktig tilskudd til jobben vi allerede gjør for å fremme bærekraftig utvikling, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum og legger til: 

– Det kommer stadig nye lovpålagte krav til grønn omstilling fra norske myndigheter og EU som påvirker næringslivet i Nord-Norge. Næringslivet og samfunnet ellers er nødt til å forberede seg på og ta konkrete grep for å svare opp om klimamålene som er satt. Som næringsforening er vi opptatt av å fremsnakke næringsutvikling, og det er for oss helt klart at Nord-Norge vil og kan spille en viktig rolle for å nå disse målene. AGIR vil gi Bodø Næringsforum, KRAFT og våre medlemsbedrifter en plattform for å initiere og koordinere grønne omstillingstiltak, avslutter Nordheim.

Realiseringen av AGIR er mulig som følge av solide økonomiske bidrag fra SpareBank 1 Nord-Norge ved Samfunnsløftet og SpareBank 1 Helgeland ved Drivkraftsstøtte.

– EU, Norge og finansinstitusjoner har introdusert nye krav som skal motivere næringslivet til rask omstilling. De nye kravene vil føre til endring i bedriftenes forretningsmodeller, dette skaper rom for vekst, utvikling og økt inntjening. Jobben må dermed gjøres nå for å sikre solide nordnorske bedrifter i fremtiden, sier Ingvild Skogvold, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.

Denne jobben krever mye av alle og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. I tillegg til nevnte medlemsorganisasjoner skal UN Global Compact Norge, Kraft Bærekraftssenter, NORCE, Energi i Nord, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Innovasjon Norge Arktis og Nordland bidra inn i prosjektet.

– Det er en formidabel jobb som skal gjøres og mange aktører som skal bidra. Det vi nå starter med er å rigge prosjektorganisasjonen og detaljplanlegge innholdet. Målsettingen er at bedriftene kan melde seg på og komme i gang med aktiviteter i løpet av høsten, sier Trude Nilsen, adm. direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og prosjektleder for AGIR.

– Små, stegvis initiativ er ikke godt nok lengre. For å skape endring trenger vi større initiativ, satt i system, nettopp slik som AGIR, påpeker Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør for NHO Arktis og Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør for NHO Nordland.

Bildet viser fra venstre: Marianne Bahr Simonsen, daglig leder for KRAFT. Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum. Anita Skog, Innovasjonspådriver Nord-Norge for Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). (Foto: Peter Bakkemo).

For ytterligere uttalelser ta gjerne kontakt med:

Merete Nordheim

Administrerende direktør.

Bodø Næringsforum

Tlf: +47 992 44 623

E-post: merete@bnf.no

Anita Skog

Innovasjonspådriver Nord-Norge

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Tlf: +47 916 61 376.

E-post: anita.skog@lup.no

Marianne Bahr Simonsen 

Daglig leder

KRAFT

Tlf: 934 50 021 

E-post: marianne.bahr.simonsen@bodo.kommune.no