Etablerer utviklingsprogrammet Styrebordet

20. mars arrangerte Bodø2040, BRUS og Bodø Næringsforum kick-off for styrebordet for vel 80 nysgjerrige unge kandidater i Sparebank1 Nord-Norges lokaler. Sammen med BRUS og Bodø2040 etablerer vi nå utviklingsprogrammet «Styrebordet» med målsetting om å få flere unge kandidater inn i styrene i Bodøregionen. Prosjektet «Styrebordet» går ut på at 10 bedrifter tar inn en […]

Forslag fra Finansdepartementet kan koste bransje tilknyttet nordnorsk reiseliv over 200 millioner kroner

Leiebilbransjen står overfor mulige kostnadsøkninger på over 200 millioner kroner som følge av et nytt forslag fra Finansdepartementet. Forslaget, som nylig har vært på høring, innebærer endringer i håndteringen av merverdiavgift for personbiler, noe som kan medføre betydelige ekstrakostnader for bransjen, særlig i Nord-Norge. Kritikere advarer om at dette vil svekke regionens mobilitet og turistnæring, […]

Bodø Næringsforum støtter utvikling av en grønn intermodal godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU

Bodø Næringsforum gir sin fulle støtte til høringssvaret fra Arctic Central European Green Corridor (ACE Green) til Konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge, som tar til orde for en omfattende satsing på Nordlandsbanen og integrering av sjøtransport og havner i utviklingen av en grønn godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU. Investering på 13 milliarder kroner ACE […]

Byggebørsen 2024: – I Nord-Norge har vi et enormt potensial innen energieffektivisering

Byggebørsen, som arrangeres 20. februar i Bodø, bringer sammen sentrale aktører fra bygg- og eiendomsbransjen for å dele kunnskap og ideer. Bodø Næringsforum har i den forbindelse gjort et intervju med Rolf Thoresen fra Polaris Eiendom, hvor han deler sine tanker om vekst, miljøvennlige tiltak, og hvordan Nord-Norge kan lede an med nye initiativ i […]

Høringsinnspill: – Det er avgjørende at gebyrforskriftene er rettferdige og forutsigbare

I en nylig innsendt høringsuttalelse til Bodø kommune har Bodø Næringsforum (BNF) og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) gitt en klar tilbakemelding om hvordan de foreslåtte endringene i gebyrforskriften knyttet til plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkellova og byggesak burde innrettes. Bodø Næringsforum og BRUS har på vegne av sine medlemmer understreket viktigheten av stabilitet og forutsigbarhet i […]

Kvotemeldingen: – dårlig nytt for kysten, helårsfiskeren og Nord-Norge

På torsdag besøkte statssekretær Kristina Hansen ved Nærings- og fiskeridepartementet Bodø for å presentere og diskutere kvotemeldingen «Folk, fisk og fellesskap». Meldingen, som omhandler fordeling av fiskerikvoter, har møtt misnøye fra Ivar Andreassen, daglig av Andreassens Rederi AS, som er medlem av Bodø Næringsforum. Bakgrunnen for den nye kvotemeldingen ligger i at behandlingen av den […]

Bodø Næringsforum utvider og styrker organisasjonen

Bodø Næringsforum, som tidligere kun bestod av én ansatt, har i løpet av de siste to årene utvidet til tre heltidsansatte. Tommy Einmo blir nå medlems- og arrangementsansvarlig, og Peter Bakkemo skifter stilling fra strategisk rådgiver til næringspolitisk rådgiver.  Fra trainee til medlems- og arrangementsansvarlig Tommy Einmo, som tidligere har vært trainee i Bodø Næringsforum, […]

Nominér din kandidat til reise- og studiestipend 2024

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand skal også i år dele ut reise- og studiestipend i samarbeid med Bodø Næringsforum. Stiftelsen deler ut ett reise- og studiestipend på 40.000 kr. Fristen for å søke er 4. februar og stipendet deles ut på fag- og svennebrevutdelingen den 19. mars på Bodø videregående skole.  Stipendet skal bidra til at unge […]

Nå blir det internasjonal skole i Bodø

1. desember går inn i historiebøkene i Bodøregionen. Utdanningsdirektoratet har gitt Bodøsamfunnet en tidlig julegave, ved å godkjenne etableringen av Bodø International School – BOINT – en fantastisk merkedag. I januar i år etablerte Bodø Næringsforum og Bodøregionens Utviklingsselskap stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål om å etablere en […]