Programmet til Byggebørsen 2023 er klart!

Vi har gleden av å invitere til årets viktigste møteplass for bygg, eiendom- og anleggsbransjen tirsdag 21. februar i PBL Konferansesenter.  Bodø Næringsforum arrangerer Byggebørsen i samarbeid med Byggmesterforbundet Nord og MEF Nordland. – Vi har utvidet konseptet fra å kun se på konkrete prosjekter i Bodø, til å nå se på markedssituasjonen og utviklingstrender […]

Mineralutvinning i Salten byr på store muligheter for hele regionen

Fredag 27. januar arrangerer Bodø Næringsforum frokostmøtet «Innsikt», sammen med medarrangører BRUS, Bodø kommune, Innovasjon Norge, NHO Nordland og Nord universitet om mineralnæringen i Salten i Stormen bibliotek. I forbindelse med det har Bodø Næringsforum tatt en prat med Størker Bjørnstad ved Nye Sulitjelma Gruver, og Jan Nilsen ved SMA Nordland om prosjektene deres.  Nye […]

Bodø Næringsforum mener regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruksnæringen må utsettes og endres

Bodø Næringsforum og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) representerer en samlet sjømatnæring, både havbruksprodusenter, og leverandørindustri, i tillegg til over 500 medlemsbedrifter og eiere fra næringslivet i Bodøregionen. Vi mener: 1. Utsett forslagene om grunnrenteskatt på havbruk.  2. Skal man innhente grunnrente fra sjømatnæringen, bør regjeringen utrede andre modeller, feks Færøysk modell.  3. Sikre stabile og forutsigbare […]

Bodø Næringsforum støtter styrking av filminsentivordningen

De siste to årene har regjeringen redusert støtten til filminsentivordningen med 60 prosent. I Statsbudsjettet for 2023 ble det satt av 38,8 millioner kroner til filminsentivordningen. Det samme tallet i 2022 var på 55 millioner kroner, mens det i 2021 ble satt av 100 millioner til ordningen. Filminsentivordningen skal fremme produksjon av film i Norge. […]

Høringssvar: Bodø Næringsforum støtter at Moloveien 12 utvikles

Bodø kommune har lagt detaljregulering for Moloveien 12 ut til offentlig ettersyn og høring. Planene innebærer ombygging og påbygging av eksisterende bygning i Moloveien 12, samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon Hotel Nordlys. Bodø Næringsforum støtter at Moloveien 12 detaljreguleres slik at det legges til rette for etablering av forretning og tjenesteyting. Lenke […]

Bodø Næringsforum og Bodø kommune delte ut pris for god arkitektur

Juryen klarte ikke å lande på kun én vinner av den aller første utgaven av Arkitekturprisen i Bodø. Den delte førsteplassen gikk til Bodø nye rådhus og Enebolig i Amtmann Theisens vei 6B. Prisen skal hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt på det bygde miljøet i kommunen. Den deles ut til et […]

Stadig flere nordnorske bedrifter prioriterer FNs bærekraftsmål

Andelen nordnorske bedrifter som aktivt prioriterer å rapportere på bærekraft har økt med 21 prosent siden i fjor. Dette kommer frem i en undersøkelse gjort av PwC i samarbeid med Bodø Næringsforum og andre lokale næringsforeninger i Norge. Formålet med undersøkelsen er å innhente innsikt rundt næringslivets bærekraftsarbeid og bidra til økt kunnskap, gode diskusjoner […]

Har din bedrift løsningen?

Mann som smiler til kamera. Foto.

Er du en lokal bedrift som vil arbeide med konkrete og målbare utslippsreduksjoner i egen virksomhet, eller som vil skape tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjoner i samfunnet ellers? Da kan du søke om midler til dette fra Bodø kommune innen 23 september. Løvold Solution ble tildelt midler i fjor og har store bærekraftige […]