Konferansier, artist og flere programposter landet for Opplyst 2023

Opplyst 2023 nærmer seg med stormskritt og det gleder oss å kunngjøre de siste tilskuddene til programmet. Vi har nå landet konferansier, artist og flere tilskudd til programmet. Sjekk de nye navnene litt ned i denne saken. – Vi i Bodø Næringsforum og styringsgruppen til Opplyst er svært stolte over programmet vi har satt sammen […]

Disse bedriftene er nominert til Opplystprisene for 2023!

Hvert år er det knyttet stor spenning til hvem som vinner de ulike prisene på Opplystkonferansen. Vi kan nå presentere alle næringslivsaktørene som har skilt seg spesielt ut i Salten det siste året. Her er en oversikt over alle de nominerte bedriftene til prisene som skal deles ut på kvelden torsdag 28. september på Radisson […]

Innsikt frokostmøte: Når kronekursen faller, hvem vinner og hvem taper?

Bodø Næringsforum inviterer til et dypdykk i den nåværende økonomiske situasjonen i Norge, med særlig fokus på den svake kronekursen og dens implikasjoner for forbrukere og næringsliv.  Frokostmøtet Innsikt er et samarbeid mellom Bodø Næringsforum, NHO Nordland, Bodøregionens Utviklingsselskap, Bodø kommune og Innovasjon Norge. Hva kan du forvente?  Møt våre eksperter:  Hassa Pedersen fra Nord […]

Bodø Næringsforum tar imot innspill til Strategisk Næringsplan 2023 – 2027

Strategisk næringsplan (SNP) 2023–2027 for Bodø kommune er ute til høring og offentlig ettersyn. Strategisk næringsplan skal inneholde hvilke satsingsområder Bodø kommune vil prioritere i kommende fireårsperiode når det gjelder næringsutvikling. Bodø Næringsforum, BRUS, NHO Nordland, Bodø Sentrumsforum og Bodø Gårdeierforening skal sammen skrive et innspill til Bodø kommune om hvilke områder vi mener burde […]

Bodø Næringsforum besøkte Nordlandssykehuset: Samarbeider for å tiltrekke folk og kompetanse 

Torsdag besøkte Bodø Næringsforum Nordlandssykehuset (NLSH) og Enhet for klinisk IKT Nordlandssykehuset. Med besøket understreker Bodø Næringsforum viktigheten av samarbeid mellom helse- og næringssektoren. Samtidig jobber de sammen om etableringen av Bodø International School, et tiltak for å møte regionens økende behov for kvalifisert arbeidskraft. (På bildet fra venstre: Trude Kristensen, leder for Samhandlingsavdelingen ved […]

Ber om hastetiltak: –⁠ Radikale endringer må til i energipolitikken

BRUS og Bodø Næringsforum ber om hastetiltak for utbygging av fornybar energi og et effektivt strømnett i Nord-Norge. Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) og Bodø Næringsforum, som representerer rundt 500 medlemsbedrifter i Nord-Norge, har levert innspill til Stortinget vedrørende Energikommisjonens utredning, «Mer av alt – raskere» NOU 2023: 3, som har vært på offentlig høring. BRUS […]

Opplyst 2023: Første programslipp!

Årets Opplyst-program blir like stjernespekket som i fjor, med en kombinasjon av lokale og nasjonale historier som både går i dybden og i overflaten, og selvsagt med en stemningsfull gallamiddag med prisutdeling og underholdning på kvelden.  Årets konferanse avholdes på Radisson Blu torsdag 28. september.  Dagprogrammet går fra 08:30 – 15:30.  Kveldsprogrammet fra 18:00 – […]

Danner ekspertgruppe for parkering i Bodø

Ifølge en undersøkelse har mange besøkende problemer med å finne parkering i Bodø sentrum. Nå danner sentrale aktører en ekspertgruppe for å finne en løsning.  I rapporten Sentrumsregnskapet Bodø 2022 som ble publisert i januar i år kom det frem at mange som besøker Bodø sentrum har parkeringsproblemer. I en totalvurdering av Bodø sentrum scorer […]