Lanserer Nord-Norges største grønne satsing

Hele næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet. Næringsarena Nord, bestående av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord, NHO Nordland og NHO […]

Bodø Næringsforum på besøk i Brussel

EUs næringspolitikk, handelspolitikk og klimapolitikk får stadig større betydning for nordnorsk næringsliv. Derfor har Bodø Næringsforum sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen vært på besøk i Brussel hos North Norway European Office og hos EFTA Surveillance Authority. Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) […]

Nytt styre i Bodø Næringsforum: – BNF står sterkt, har soliditet, kompetanse og kapasitet til å spille en viktig rolle i byens utvikling fremover

Bodø Næringsforum (BNF) avholdt årets generalforsamling på Scandic Bodø den 22. mars. Fem styremedlemmer var på valg. Tre nye styremedlemmer ble valgt inn, og tre gikk ut. Styreleder Hans A. Nilsen ble erstattet av tidligere nestleder Tore Mosand. Les alle endringene nederst i saken.  – Jeg har hatt gleden av å være medlem i styret […]

Skatteutvalgets leder: – Vi lever i en tidsalder hvor det er en enorm endring i strukturen på næringslivet

Tirsdag arrangerte Bodø Næringsforum, BRUS, DNB og KPMG et høringsmøte med skatteutvalgets leder økonomiprofessor Ragnar Torvik.  Skatteutvalgets nye rapport «NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem» er ute på høring med frist 15. april. Hovedkonklusjonene til utvalget er at de ønsker lavere skatt på arbeid, og økt skatt på blant annet boliger og klimautslipp. Det ble høy […]

Byggebørsen 2023: Fortsatt optimisme i bransjen

Under årets gjennomføring satte vi fokus på både markedssituasjonen og kommende prosjekter i Bodø og Nordland. Til tross for urolige tider er det fremdeles optimisme i bygg- og anleggsbransjen. Med utsolgt arrangement, og med flere på venteliste viser det at Byggebørsen er et relevant arrangement for bransjen i ei tid preget av usikkerhet, for det […]

BRUS og Bodø Næringsforum etablerer internasjonal skole i Bodø

Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum har etablert stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål å etablere en internasjonal skole. Skolen skal dekke grunnskoletrinnene, «Primary year program» og «Middle year program» (1.-10. klasse) og drives innenfor kategorien «International Baccaleaureate» – IB. – I dag er en internasjonal merkedag for Bodøregionen. Det […]

Programmet til Byggebørsen 2023 er klart!

Vi har gleden av å invitere til årets viktigste møteplass for bygg, eiendom- og anleggsbransjen tirsdag 21. februar i PBL Konferansesenter.  Bodø Næringsforum arrangerer Byggebørsen i samarbeid med Byggmesterforbundet Nord og MEF Nordland. – Vi har utvidet konseptet fra å kun se på konkrete prosjekter i Bodø, til å nå se på markedssituasjonen og utviklingstrender […]

Mineralutvinning i Salten byr på store muligheter for hele regionen

Fredag 27. januar arrangerer Bodø Næringsforum frokostmøtet «Innsikt», sammen med medarrangører BRUS, Bodø kommune, Innovasjon Norge, NHO Nordland og Nord universitet om mineralnæringen i Salten i Stormen bibliotek. I forbindelse med det har Bodø Næringsforum tatt en prat med Størker Bjørnstad ved Nye Sulitjelma Gruver, og Jan Nilsen ved SMA Nordland om prosjektene deres.  Nye […]