(Photo by EJ Yao on Unsplash)

Høringsinnspill: – Det er avgjørende at gebyrforskriftene er rettferdige og forutsigbare

I en nylig innsendt høringsuttalelse til Bodø kommune har Bodø Næringsforum (BNF) og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) gitt en klar tilbakemelding om hvordan de foreslåtte endringene i gebyrforskriften knyttet til plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkellova og byggesak burde innrettes.

Bodø Næringsforum og BRUS har på vegne av sine medlemmer understreket viktigheten av stabilitet og forutsigbarhet i kostnader knyttet til utbygging og utvikling. 

Dobling av saksbehandlingsgebyret

I høringsuttalelsen peker organisasjonene på at dagens gebyrreglement ofte inneholder høye minimumsgebyrer som kan være en barriere for vekst og verdiskaping. Videre uttrykkes det bekymring om doblingen av saksbehandlingsgebyret som har funnet sted over de siste to årene.

– Det er viktig at gebyrforskriftene er både konkurransedyktige, rettferdige og forutsigbare. Vi må arbeide for at Bodø fortsetter å være en attraktiv by for utvikling og investeringer, sier Peter Bakkemo, næringspolitisk rådgiver for Bodø Næringsforum.

Sammenligne med andre byer

Bodø Næringsforum og BRUS mener at det er viktig at hele gebyrinnretningen må evalueres basert på senere års erfaring og situasjonen som Bodø nå står i. Der regulativene «benchmarkes» mot andre sammenlignbare kommuner og byer i Norge, slik at man sikrer at både selvkostprinsippet følges, og at gebyrinnretningen ikke blir til hinder for at Bodø skal være og er en attraktiv by å etablere og utvikle i.

Bodø Næringsforum og BRUS håper Bodø kommune tar hensyn til innspillene. 

Les mer om høringene her, og her.

Hele høringssvaret fra Bodø Næringsforum og BRUS kan leses her: