Forslag fra Finansdepartementet kan koste bransje tilknyttet nordnorsk reiseliv over 200 millioner kroner

Leiebilbransjen står overfor mulige kostnadsøkninger på over 200 millioner kroner som følge av et nytt forslag fra Finansdepartementet. Forslaget, som nylig har vært på høring, innebærer endringer i håndteringen av merverdiavgift for personbiler, noe som kan medføre betydelige ekstrakostnader for bransjen, særlig i Nord-Norge. Kritikere advarer om at dette vil svekke regionens mobilitet og turistnæring, […]

Bodø Næringsforum støtter utvikling av en grønn intermodal godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU

Bodø Næringsforum gir sin fulle støtte til høringssvaret fra Arctic Central European Green Corridor (ACE Green) til Konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge, som tar til orde for en omfattende satsing på Nordlandsbanen og integrering av sjøtransport og havner i utviklingen av en grønn godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU. Investering på 13 milliarder kroner ACE […]

Byggebørsen 2024: – I Nord-Norge har vi et enormt potensial innen energieffektivisering

Byggebørsen, som arrangeres 20. februar i Bodø, bringer sammen sentrale aktører fra bygg- og eiendomsbransjen for å dele kunnskap og ideer. Bodø Næringsforum har i den forbindelse gjort et intervju med Rolf Thoresen fra Polaris Eiendom, hvor han deler sine tanker om vekst, miljøvennlige tiltak, og hvordan Nord-Norge kan lede an med nye initiativ i […]

Kvotemeldingen: – dårlig nytt for kysten, helårsfiskeren og Nord-Norge

På torsdag besøkte statssekretær Kristina Hansen ved Nærings- og fiskeridepartementet Bodø for å presentere og diskutere kvotemeldingen «Folk, fisk og fellesskap». Meldingen, som omhandler fordeling av fiskerikvoter, har møtt misnøye fra Ivar Andreassen, daglig av Andreassens Rederi AS, som er medlem av Bodø Næringsforum. Bakgrunnen for den nye kvotemeldingen ligger i at behandlingen av den […]

Bodø Næringsforum utvider og styrker organisasjonen

Bodø Næringsforum, som tidligere kun bestod av én ansatt, har i løpet av de siste to årene utvidet til tre heltidsansatte. Tommy Einmo blir nå medlems- og arrangementsansvarlig, og Peter Bakkemo skifter stilling fra strategisk rådgiver til næringspolitisk rådgiver.  Fra trainee til medlems- og arrangementsansvarlig Tommy Einmo, som tidligere har vært trainee i Bodø Næringsforum, […]

Slik påvirker vi på vegne av våre medlemmer

Vi i Bodø Næringsforum setter stor pris på engasjement fra våre medlemmer og vi ønsker å informere om hvordan medlemsbedrifter kan påvirke beslutningstakere gjennom Bodø Næringsforum. Bodø Næringsforum engasjerer seg aktivt i påvirkningsarbeid og høringsprosesser og som medlem kan du bidra til dette arbeidet ved å dele din ekspertise og synspunkter med oss, noe som […]

Sjøgata åpnes for å sikre årets julehandel

Bodø Næringsforum, Bypakke Bodø, Bodø kommune, og Veinor annonserer i dag viktige oppdateringer angående Sjøgata-prosjektet, og skisserer veien videre for næringslivet og beboerne i sentrum. Arbeidet i Sjøgata Utsettes til 2025 Grunnet en rekke uforutsette hendelser og prosjektutfordringer, blir den gjenværende delen av Sjøgata-prosjektet utsatt til starten av 2025, ifølge Bodø kommune. Denne beslutningen er […]

HRM-Dagen: Hvordan lykkes med Onboarding og Kompetanseutvikling

Onsdag gjennomførte Bodø Næringsforum en konferanse med HRM (ledelse av menneskelige ressurser) som tema på Thon Hotel Nordlys. Arrangementet var et samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge og Sparebanken1 Nord-Norge, og fagpartnere Bedriftskompetanse og Nordnorsk Lederutvikling (NNL) På konferansen ble det lagt spesielt vekt på introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling. Presentasjonene […]

Tommy Einmo blir Bodø Næringsforums første trainee

Bodø Næringsforum har lenge hatt et ønske om å ta inn en trainee i virksomheten. Både for å dele kunnskap om lokalt næringsliv, og for å selv lære mer fra ressurssterke unge kandidater. Tommy Einmo blir Bodø Næringsforum sin første trainee, og startet opp mandag denne uken. Han skal være i denne rollen ut januar […]