Fra venstre: Stein Markussen, Merete Nordheim, Ole-Jonny Korsgaard, Tore Heitmann-Hansen, Astrid Lauritzen, Marte Heitmann og Lise Mentzoni. (Foto: Peter Bakkemo).

HRM-Dagen: Hvordan lykkes med Onboarding og Kompetanseutvikling

Onsdag gjennomførte Bodø Næringsforum en konferanse med HRM (ledelse av menneskelige ressurser) som tema på Thon Hotel Nordlys.

Arrangementet var et samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge og Sparebanken1 Nord-Norge, og fagpartnere Bedriftskompetanse og Nordnorsk Lederutvikling (NNL)

På konferansen ble det lagt spesielt vekt på introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling.

Presentasjonene kan lastes ned helt nederst i saken.

Utdrag fra dagen

Tore Heitmann-Hansen, seniorrådgiver ved HRM Norge, sa: “Å følge opp nye ansatte er det viktigste alle virksomheter gjør. Dette gjelder for alle typer virksomheter, uansett hvilken bransje de er i eller hvor store de er. Dessverre er det mange som ikke gjør dette bra. For små bedrifter kan feil her være ekstra alvorlig. Derfor er det viktig å ha en enhetlig, klar og enkel plan for hvordan man gjør dette.”

Kari Mette D. Eliassen, fagansvarlig HR ved Sparebank1 Nord-Norge, sa: “God onboarding er avgjørende for å innlemme nye ansatte i selskapets kultur, verdier og arbeidsflyt. Når denne prosessen blir håndtert på en god og systematisk måte, vil det bidra til at nye ansatte føler seg mer verdsatt, forstått og forberedt på sine roller. Dette ikke bare øker deres engasjement og produktivitet fra starten, men reduserer også sannsynligheten for tidlig avgang.”

Ole-Jonny Korsgaard, adm.dir for Harstadregionens Næringsforening sa: “Lederens viktigste egenskap er forutsigbarhet. Dette oppnår man gjennom struktur og likebehandling. Energi og begeistring er også helt essensielt i ledelse. Det smitter.”

Marte Heitmann, HR-Manager ved HRM Norge, sa: “Generasjon Z forventer at ledere skal være forståelsesfulle, tillitsfulle og motiverende. Forventingene er i tråd med forskning gjort på ledelse, effektivitet og motivasjon.”

Lise Mentzoni, adm.dir for Power Office, sa: “I Power Office er vi opptatt av å ha et godt ytringsklima. Ytringsklima handler om hvordan medarbeiderne oppfatter mulighetene til og konsekvensene av å ytre seg. Dette er viktig for å skape en god mestringskultur og et godt arbeidsmiljø. Kulturen man skaper forsterker samarbeid, eksperimentering, kreativitet og endringsnysgjerrighet.”

Astrid Lauritzen, mentaltrener ved Bedriftskompetanse sa: “Ved systematisk mental trening oppdaterer vi kontinuerlig vår indre forståelse av verden. Dette fører til at vi stiller spørsmål ved våre egne overbevisninger og erstatter de som holder oss tilbake. En slik tilnærming styrker hjernens fleksibilitet, noe som øker vår robusthet og evne til å takle utfordrende situasjoner.”

Stein Markussen, adm.dir for NNL, sa: “Jeg legger stor vekt på at virksomhetene, fra ledelsen til hver enkelt ansatt, skal være godt forankret og ha dype røtter. Dette betyr at alle forstår kultur, verdier og målsetninger, og at man står sammen i en felles retning. Sterke røtter skaper et solid fundament for bærekraftig vekst og stabilitet.”

Takk til innleggsholderne og alle som deltok på HRM-Dagen!

Last ned innleggene