Sjøgata åpnes for å sikre årets julehandel

Bodø Næringsforum, Bypakke Bodø, Bodø kommune, og Veinor annonserer i dag viktige oppdateringer angående Sjøgata-prosjektet, og skisserer veien videre for næringslivet og beboerne i sentrum.

Arbeidet i Sjøgata Utsettes til 2025

Grunnet en rekke uforutsette hendelser og prosjektutfordringer, blir den gjenværende delen av Sjøgata-prosjektet utsatt til starten av 2025, ifølge Bodø kommune.

Denne beslutningen er tatt etter en samlet vurdering fra alle involverte parter, og markerer et viktig skritt for å sikre at det videre arbeidet kan gjennomføres på en effektiv og god måte.

Gjenåpning av Sjøgata for Trafikk

Før Sjøgata kan åpnes for trafikk, gjenstår det arbeid som må fullføres. Kjørefeltene planlegges åpnet mot slutten av uke 45, nærmere bestemt 10. november 2023.

Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum, understreker viktigheten av denne gjenåpningen.

–  Dette har vært en krevende tid for alle, spesielt for handelsstanden og de som driver med næring i sentrum. Vårt hovedfokus har vært å åpne gatene igjen slik at vi kan sikre en vellykket julehandel, sier Nordheim. 

Selv om de store konstruksjonsarbeidene vil bli satt på pause, vil det fortsatt pågå arbeid i Sjøgata for å sikre at området er trygt og tilgjengelig for alle.

Bodø Næringsforum takker for et konstruktivt samarbeid med kommunen. 

– Bodø kommune har lyttet til våre bekymringer og tatt oss på alvor. Sammen skal vi sikre at videre arbeid i Sjøgata gjøres på en slik måte at næringslivet skjermes mest mulig, avslutter Nordheim.