Bodø Næringsforum støtter utvikling av en grønn intermodal godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU

Bodø Næringsforum gir sin fulle støtte til høringssvaret fra Arctic Central European Green Corridor (ACE Green) til Konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge, som tar til orde for en omfattende satsing på Nordlandsbanen og integrering av sjøtransport og havner i utviklingen av en grønn godskorridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU. Investering på 13 milliarder kroner ACE […]

Bodø Næringsforum tar imot innspill til Strategisk Næringsplan 2023 – 2027

Strategisk næringsplan (SNP) 2023–2027 for Bodø kommune er ute til høring og offentlig ettersyn. Strategisk næringsplan skal inneholde hvilke satsingsområder Bodø kommune vil prioritere i kommende fireårsperiode når det gjelder næringsutvikling. Bodø Næringsforum, BRUS, NHO Nordland, Bodø Sentrumsforum og Bodø Gårdeierforening skal sammen skrive et innspill til Bodø kommune om hvilke områder vi mener burde […]

Skatteutvalgets leder: – Vi lever i en tidsalder hvor det er en enorm endring i strukturen på næringslivet

Tirsdag arrangerte Bodø Næringsforum, BRUS, DNB og KPMG et høringsmøte med skatteutvalgets leder økonomiprofessor Ragnar Torvik.  Skatteutvalgets nye rapport «NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem» er ute på høring med frist 15. april. Hovedkonklusjonene til utvalget er at de ønsker lavere skatt på arbeid, og økt skatt på blant annet boliger og klimautslipp. Det ble høy […]