Tirsdag arrangerte Bodø Næringsforum, BRUS og KPMG et høringsmøte med skatteutvalgets leder økonomiprofessor Ragnar Torvik. Foto: Peter Bakkemo

Skatteutvalgets leder: – Vi lever i en tidsalder hvor det er en enorm endring i strukturen på næringslivet

Tirsdag arrangerte Bodø Næringsforum, BRUS, DNB og KPMG et høringsmøte med skatteutvalgets leder økonomiprofessor Ragnar Torvik. 

Skatteutvalgets nye rapport «NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem» er ute på høring med frist 15. april. Hovedkonklusjonene til utvalget er at de ønsker lavere skatt på arbeid, og økt skatt på blant annet boliger og klimautslipp.

Det ble høy temperatur og et stort engasjement fra salen om utvalgets forslag til skatteomlegging. 

Bodø Næringsforum har sammen med BRUS allerede sendt inn innspill til Stortinget og regjeringen om å utsette grunnrenteskatten på havbruk. 

Bodø Næringsforum mener at det er langt fra alle forslagene i utredningen som er klare til å implementeres slik de ser ut nå. En økning i formuesskatt vil være et hinder for nye investeringer og vil virke ødeleggende for lokalt eierskap og investeringslyst i Nord-Norge.

Enorm endring i strukturen på næringslivet

– Skatteutvalget skal ikke foreslå det som er politisk mulig. Vi skal foreslå det vi mener er riktig. Helt generelt er det to grunner til å endre et skattesystem. Den første grunnen er hvis det er gjort noe dumt som må endres. Den andre grunnen er at verden forandrer seg. Selv om man ikke har gjort noe dumt vil et skattesystem gå ut på dato, sier økonomiprofessor Ragnar Torvik og legger til: 

– Vi lever i en tidsalder hvor det er en enorm endring i strukturen på næringslivet. De gamle skattesystemene ble utarbeidet med den antakelsen at der en bedrift driver økonomisk aktivitet er der de er geografisk lokalisert. Slik er det ikke i dag. Vi har hatt fremveksten av digitale løsninger som gjør at vi får færre bedrifter og vi får større bedrifter. Bedriftene som tilbyr disse tjenestene er mobile over landegrensene både med hensyn til lokalisering, og med hensyn til at de kan drive forretningsvirksomhet på et sted uten å være lokalisert der. Dette er en utfordring som vi adresserer i utredningen, avslutter Torvik.

– Skatteforslagene ikke er fullt ut utredet

Advokat Geir Andreassen fra KPMG Law Advokatfirma, avdeling Bodø mener at det er flere av skatteforslagene i rapporten som ikke er ferdig utredet, og regner med at høringsrunden vil gi viktige innspill til den endelige utformingen av skattesystemet.

– Skatteutvalget har utført et stort stykke arbeid. Mange av forslagene har en stor og inngripende virkning. Jeg mener at flere av disse skatteforslagene ikke er fullt ut utredet, noe som utvalgets leder også bekrefter. Mye henger derfor fremdeles i det løse. Dette skaper spekulasjoner, og kan virke hemmende og utfordrende for næringslivet, sier Andreassen og fortsetter:

– Vi registrerer at mange er bekymret for konsekvensene av endringsforslagene, særlig knyttet til innføring av arveskatt. Det er derfor en fare for at det blir gjennomført generasjonsskifter i et hastverk av frykt for skatteendringer man ennå ikke vet omfanget av. Dette kan føre til uheldige konsekvenser for både eiere, familie og bedrift. Vellykkede generasjonsskifter krever tid, og det er derfor ekstra behov for forutberegnelighet. I et kort perspektiv ser det ut til at arveskatten, i alle fall i inneværende stortingsperiode, fremdeles vil ligge begravd.  På den annen side anbefaler vi at man ikke utsetter prosessene med overføring av familiebedriften til neste generasjon hvis det er aktuelt avslutter advokat Geir Andreassen hos KPMG Law i Bodø.

Bodø Næringsforum ber medlemmer ta kontakt på post@bnf.no innen 15. april 2023 med innspill til høringen.

Last ned presentasjonene her: