Fra venstre: Monica Ahyee, Tove Pettersen og Simon Flack. (Foto: Deadline Media)

Widerøe vant Global Growth-Prisen på Opplyst 2023: – Det at vårt arbeid blir lagt merke til er veldig motiverende

Widerøe, Skandinavias største regionale flyselskap, ble hedret med Global Growth-prisen på Opplyst-konferansen i år. Prisen reflekterer selskapets dedikasjon til å tenke nytt og deres innsats for å gjøre luftfarten grønnere.

Widerøe flyr til 49 destinasjoner i Norge og Europa. Med 2500 engasjerte medarbeidere har selskapet et stort engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. 

Grønne satsinger i en tøff bransje

– Widerøe har en skikkelig ‘steierevne’, og selv om de er i en tøff bransje så satser de mye på fremtiden for å posisjonere seg og tydelig signalisere at de satser på en grønn fremtid både nasjonalt og internasjonalt, sier juryen og fortsetter:

– I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tas samfunnsoppdraget på alvor og det jobbes hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

Tove Pettersen, HR-direktør i Widerøe, sier selskapet setter stor pris på å bli lagt merke til og anerkjent for deres arbeid.

– Vi i Widerøe setter stor pris på å bli nominert til Global Growth, og enda hyggeligere er det at vi vinner. Det at vårt arbeid blir lagt merke til er veldig motiverende. Hver dag er vi nesten 1000 medarbeidere som går på jobb i Widerøe i Bodø, og det er derfor spesielt hyggelig å vinne en pris i vårt nærområde. Bransjen har og er gjennom tøffe tider; pandemi, renter og høye kostnader, anbud og et utfordrende marked – men vi er vant til å stå i tøffe dager så derfor bretter vi opp ermene og jobber med fremtiden – det grønne skiftet, ny teknologi, digitalisering og mye annet spennende, sier Tove Pettersen, HR-direktør i Widerøe.

Hovedkontor i Bodø

Widerøe har sitt hovedkontor i Bodø, men har operasjoner spredt over hele landet. De har en flyflåte på ca 50 fly og Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge, og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på mange ulike destinasjoner i Norge. 

Nullutslippsfly

– De har også satset på kommersielle ruter internasjonalt. Widerøes ambisjon er å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie. For å klare dette kreves det konkrete endringer – og det er de i full gang med. I 2019 inngikk Widerøe en samarbeidsavtale med Rolls-Royce om utvikling av nullutslippsfly.  Målet med prosjektet er å utvikle et elfly som både tilfredsstiller det norske nullutslippsmålet i 2030 og erstatte Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet, skriver juryen i sin begrunnelse og fortsetter:

– I en tid hvor det er lett å kun tenke på kutt av kost og utvise moderasjon, gjør de de motsatte og sier til bransjen «her er jeg og vi satser på fremtiden». At en bedrift som Widerøe tar en slik rolle i bransjen er imponerende. De er virkelig en verdig vinner av Global Growth prisen.

Hva er planene videre for Widerøe i Bodø og Salten?

– Widerøe har alltid store planer, og med hovedkontor i Bodø, utvikler vi oss hver dag – vi har nesten 400 flyteknikere og -flymekanikere som sørger for at flyene våre er luftdyktig hver dag, vi har en stor teknisk avdeling med over 70 medarbeidere som jobber med logistikk og kjøper flydeler i hele verden, vi har rekruttert mange nye og dyktige ingeniører både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, vi har innfaset flere nye fly i løpet av det siste året, vi har mange piloter og kabinansatte som har sin base fra Bodø, vi leverer bakketjenester på flyplassen til flere flyselskap, og sist men ikke minst vi har mange spennende administrative stillinger og vi har Bodøs tredje største utviklingsmiljø innenfor IT, avslutter Pettersen.

Juryen

Juryen for prisen, ledet av Monica Ahyee fra Innovasjon Norge Nordland, inkluderte også Cato Lund fra The Quartz Corp og Simon Flack fra Invest in Norway.

Alle nominerte til Global Growth-prisen:

  • Elkem Salten 
  • Nofir 
  • Widerøe

Om Opplyst

Opplyst-konferansen er årets store høydepunkt for næringslivet i Bodø og Salten. I styringsgruppen for Opplyst sitter representanter fra Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum, Nye Bodø, T. Kolstad Eiendom, DNB, AN, Visit Bodø og Innovasjon Norge.