HRM-Dagen: Hvordan lykkes med Onboarding og Kompetanseutvikling

Onsdag gjennomførte Bodø Næringsforum en konferanse med HRM (ledelse av menneskelige ressurser) som tema på Thon Hotel Nordlys. Arrangementet var et samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge og Sparebanken1 Nord-Norge, og fagpartnere Bedriftskompetanse og Nordnorsk Lederutvikling (NNL) På konferansen ble det lagt spesielt vekt på introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling. Presentasjonene […]

Ny satsning: Bodø Næringsforum lanserer HRM-Dagen

Utforsk hvordan Human Resource Management (ledelse av menneskelige ressurser) kan skape verdier for nordnorske bedrifter. Bli med på en dag med inspirerende foredrag, diskusjoner og kunnskapsdeling i Energihuset, Bodø 25. oktober. HRM-Dagen arrangeres i samarbeid med hovedpartnere HRM Norge, Sparebank1 Nord-Norge, og programpartnere Bedriftskompetanse og NNL. HRM-Dagen 2023 bringer sammen eksperter og bedriftsledere for å […]

BRUS og Bodø Næringsforum etablerer internasjonal skole i Bodø

Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum har etablert stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål å etablere en internasjonal skole. Skolen skal dekke grunnskoletrinnene, «Primary year program» og «Middle year program» (1.-10. klasse) og drives innenfor kategorien «International Baccaleaureate» – IB. – I dag er en internasjonal merkedag for Bodøregionen. Det […]