BRUS og Bodø Næringsforum etablerer internasjonal skole i Bodø

Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum har etablert stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål å etablere en internasjonal skole. Skolen skal dekke grunnskoletrinnene, «Primary year program» og «Middle year program» (1.-10. klasse) og drives innenfor kategorien «International Baccaleaureate» – IB.

– I dag er en internasjonal merkedag for Bodøregionen. Det har lenge vært et stort behov i nærings- og samfunnslivet for en Internasjonal skole i Bodø i et rekrutteringsperspektiv. Vi har lenge arbeidet for å få dette på plass og har nå nådd en stor milepæl. Om alt går etter planen er vi forhåpentligvis klare for oppstart høsten 2024 eller 2025 sier Kristin Haugen, prosjektleder i BRUS og daglig leder i BOINT.  

Kunne ansatt 5000 flere i Nordland

Bodø og Nordland har en historisk lav arbeidsledighet med henholdsvis 1 og 1,2 prosent. Tilbakemeldinger fra nærings- og samfunnsliv er at det er vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse. Dette er en av de største utfordringene vi står ovenfor i tiden som kommer. Vi trenger flere ansatte i helsesektoren, spesialisthelsesektoren, akademia, forskning og næringsliv. Nordlandssykehuset, Nord Universitet med flere varsler at de mister potensielle kandidater på grunn av mangel på en internasjonal skole i Bodø.

– Tall fra NAV viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt rundt 5000 flere i 2022 hvis de fikk tak i folk med riktig kompetanse. En internasjonal skole vil bidra til å gjøre Bodø til en mer attraktiv by for internasjonale arbeidstakere og deres familier, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum.

Bodø som en attraktiv bo- og arbeidsregion

For at Bodø skal bli en attraktiv bo- og arbeidsregion for internasjonal arbeidskraft er det viktig at vi legger til rette for det. Ikke bare med spennende jobber for de voksne, men også utdanningstilbud for barn og ungdom. Det kan vi gjøre ved å etablere en internasjonal skole innenfor IB-programmet. Det finnes i dag IB-skoler i over 100 land i verden som følger en internasjonal læreplan. Det gjør at det er enkelt å flytte en elev fra en IB-skole i for eksempel Japan til en norsk IB-skole. Det gjør det både enklere og raskere å integrere elevene i den nye skolen. Dette vil ha stor verdi og slagkraft både som rekrutteringsverktøy og for internasjonal interesse.

– Nærings- og samfunnslivet i Bodø etterspør arbeidskraft innenfor alle sektorer. Fremtidens arbeidstakere kommer ikke bare fra Norge, men fra hele verden. En internasjonal skole er et konkret virkemiddel for å tiltrekke relevant og kompetent arbeidskraft til byen, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.

– Behovet for å rekruttere internasjonalt blir stadig viktigere, ikke bare for næringslivet, men også for oss i Universitetssektoren. Det er også svært gledelig at Nordlandssykehuset støtter oss i dette viktige arbeidet med å tilrettelegge for økt tilgang av internasjonal kompetanse. Dette vil bidra til å styrke Bodø og regionens attraktivitet og konkurransekraft, sier styremedlem i BOINT, professor Bjørn Olsen. Olsen er også tidligere rektor hos Nord Universitet.

Et samlet næringsliv støtter etableringen

– Det er svært viktig for oss å få etablert internasjonal skole i Nordland og Bodø. Nordlandsforskning tiltrekker seg internasjonale forskere med svært god kompetanse som er interessert i å flytte til regionene med sine familier, men etterspør et tilbud vi ikke har enda. Skal vi være en konkurransedyktig region hjelper det ikke bare å ha en spennende arbeidsplass for de voksne, tilbudet til barn og unge er like viktig i en flytteprosess, sier Iselin Marstrander, administrerende direktør for Nordlandsforskning

– En internasjonal skole er et fantastisk løft for regionen vår, og det vil være et godt verktøy i en hard internasjonal konkurranse, der vi kan sikre oss de riktige folkene med den riktige kompetansen. Det er mye som skjer i regionen vår fremover og vi er helt avhengig av å rekruttere internasjonalt, avslutter styreleder i BOINT, Elnar Remi Holmen.

Les mer om BOINT her:

BRUS sammen med Bodø Næringsforum som medstifter har etablert stiftelsen Bodø International School, (BOINT) en non profit stiftelse med formål å etablere en internasjonale skole i grunnskoletrinnene, primary program & middle year program (1.-10.klasse), innenfor kategorien «international baccleaurate», det internasjonale IB-programmet.

BOINT har valgt styre for stiftelsen:
Elnar Remi Holmen – Styreleder (til daglig adm dir i BRUS)
Paul Martin Strand – Nestleder (tidligere direktør ved Nordlandssykehuset)
Bjørn Olsen – Styremedlem (Professor v/ Handelshøgskolen v/ Nord Universitet)
Moa Bjørnson – Styremedlem (Stedsutvikler v/ Molobyen)
Mona Lindal – Styremedlem (Partner i MMOcean)
Christine Bøckmann Wilson – Styremedlem (Regionsdirektør Nord Norge i Personalhuset)
Kristin Haugen i BRUS er ansatt i administrasjonen og er fungerende daglig leder i stiftelsen

Det har vært jobbet i flere år med denne etableringen fra BRUS og næringslivet sin side. 1.februar var søknadsfristen til Utdanningsdirektoratet vedrørende etablering av internasjonale skoler. BOINT er stiftet som organisasjon og søknaden om etablering av denne skolen har blitt sendt innenfor fristen 1.feb. I Nord Norge er det fra før bare en internasjonal skole, den også innen IB-programmet. Den er i Tromsø (TRINT) og har vært etablert siden 2011. BOINT har, og har hatt et tett samarbeid med TRINT, samt flere andre internasjonale skoler i Norge under prosessen av vår etablering.

Det er en forutsetning for vår etablering at man søker om opptak til Utdanningsdirektoratet som internasjonal skole. Dette har årlige frister med 1.februar. Der tildelinger som regel skjer i juni samme år, men dette kan ta opptil et år.

Vi vil etablere denne skolen og samhandle og samarbeide tett med Bodø kommune. Det er viktig og avgjørende at skolen blir etablert innen IB-programmet. En engelsktalende skole basert på norske læreplaner utenfor IB-programmet, er slik vi ser det hverken en IB-skole, eller kan kategoriseres som en internasjonal skole, annet enn en engelskspråklig skole. Hele poenget med en internasjonal skole i IB-programmet er å kunne ta del i markedsføringen, samt et felles internasjonalt læreplansprogram som gjør at man enkelt kan flytte elever fra en skole i verden til en annen. Da slipper man større integrering i flytting mellom en IB-skole til en annen uavhengig hvor du bor i verden, og det vil ha langt større verdi og slagkraft både som rekrutteringsverktøy og interesse internasjonalt.

Om IB:
https://www.ibo.org/

Til info, så har Nordland Fylkeskommune har vedtatt å etablere to IB-skoler i VGS i Nordland, hvv Rana og Vest-Lofoten. I dag er det ingen internasjonale skoler mellom Tromsø og Trondheim. Dette vil være den første internasjonale skolen i Nordland.