Foto: Kefi / Wikimedia Commons

Stadig flere nordnorske bedrifter prioriterer FNs bærekraftsmål

Andelen nordnorske bedrifter som aktivt prioriterer å rapportere på bærekraft har økt med 21 prosent siden i fjor. Dette kommer frem i en undersøkelse gjort av PwC i samarbeid med Bodø Næringsforum og andre lokale næringsforeninger i Norge.

Formålet med undersøkelsen er å innhente innsikt rundt næringslivets bærekraftsarbeid og bidra til økt kunnskap, gode diskusjoner og nye refleksjoner rundt omstilling til et mer bærekraftig næringsliv.

Hele rapporten er tilgjengelig nederst i artikkelen. 

Rapporten har et godt grunnlag for regionale sammenligninger, og er basert på respons fra totalt 770 respondenter fordelt på 17 næringsforeninger i ulike regioner på tvers av Norge. Undersøkelsen er besvart av flest små og mellomstore selskaper, hvor 60 prosent av respondentene er daglige ledere eller mellomledere.

De tre mest prioriterte målene i Nord-Norge er ansvarlig forbruk og produksjon, anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt samarbeid for å nå målene. 

FNs bærekraftsmål, også kjent som Sustainable Development Goals (SDG), er en global plan for å bekjempe fattigdom, bekjempe ulikhet og bekjempe klimaendringer innen 2030. 70 prosent av virksomhetene i undersøkelsen har aktivt prioritert hvilke bærekraftsmål de skal fokusere på. Det er en økning på 11 prosent fra i fjor. 

60 prosent av virksomhetene i undersøkelsen rapporterer på bærekraft, godt over den nasjonale andelen på 51 prosent. I Nord-Norge er dette en svært positiv økning fra fjorårets undersøkelse, hvor kun 39 prosent svarte at de rapporterte eksplisitt på bærekraft. 

– Det er veldig positivt at stadig flere nordnorske bedrifter prioriterer FNs bærekraftsmål. Bærekraftsrapportering er viktig fordi det bidrar til å øke åpenheten, ansvarligheten og konkurransekraften til bedrifter og organisasjoner, sier Strategisk rådgiver Peter Bakkemo. 

Hovedmotivasjonene som trekkes frem for bærekraftsarbeidet er både vissheten om at virksomheten bidrar til å gjøre samfunnet mer bærekraftig og det å imøtekomme nye krav fra kunder og andre interessenter. Kunder er også den interessenten som flest virksomheter peker på når det gjelder hvem som har størst påvirkningskraft i verdikjeden. 

Torsdag 15. desember arrangerer PwC i samarbeid med Bodø Næringsforum og KRAFT et frokostmøte om hvordan bedrifter i Bodø jobber med bærekraft. Øystein Nystad fra Nord Universitet oppsummerer funnene og peker fremover. Oppmøte 08:00, Tolder Holmers vei 4. Det serveres kaffe og frokost.


Hele undersøkelsen er tilgjengelig her: https://www.pwc.no/no/publikasjoner/loypemeldingen-nord-norge-2022.pdf