Fra venstre: Tord U. Kolstad, Fredrik Nordvik, Alexander Nordvik, Thor Allan Nordvik, Christian Nordvik og Lise Mentzoni. Foto: Deadline Media.

Nordvik Gruppen vant Opplystprisen: – Bekreftelse på riktige, verdibaserte beslutninger, ikke bare lønnsomhet

På Opplystkonferansen ble Nordvik Gruppen, under ledelse av konsernsjef Fredrik Nordvik hedret ved å vinne Opplystprisen. Dette anerkjenner selskapets betydelige økonomiske vekst, stabilitet og engasjement i bærekraft.

I 2021 hadde morselskapet Nordvik Gruppen AS 26 ansatte og rapporterte en omsetning på 1,7 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 45 millioner kroner. Året etter, i 2022, økte konsernets omsetning til over 2 milliarder kroner. I 2023 flyttet administrasjonen inn i nye kontorlokaler beliggende i Bodø Storsenter, et eiendomskompleks som er eid av selskapet selv.

Bekreftelse på å ha gjort noe riktig

1. april 2022 gikk Fredrik Nordvik inn i rollen som konsernsjef for Nordvik Gruppen AS. Han overtok rollen etter sin far, Thor Allan Nordvik som har drevet selskapet siden 1978.

Hva betyr prisen for deg? 

– Det var utrolig stas å få dele dette øyeblikket med mine brødre og far. Det gav oss en anledning til å reflektere hva vi har gjort sammen, som det ikke blir tid til i en hektisk hverdag. For meg er det en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig og har gjort beslutninger ikke kun på bakgrunn av lønnsomhet, men også verdigrunnlag. Det betyr mye for meg og det er en stor anerkjennelse for det som har blitt bygd over tre generasjoner, sier Fredrik Nordvik, konsernsjef for Nordvik Gruppen. 

Hva var ditt favorittøyeblikk på årets Opplyst-konferanse? 

– Jeg har vært så heldig at jeg har vært på opplyst ved flere anledninger. I år synes jeg det var spennende å høre om eventyret på Andøya til Bjørn og Anja, og få møte dem etterpå. Virkelig visjonære folk, som gav meg en skikkelig «Wow-opplevelse». Samtidig var det selvfølgelig stas å motta årets hovedpris, et stolt øyeblikk. 

Hva er planene videre for Nordvik i Bodø og Salten? 

– Det har vært ett skifte i bilmarkedet. Nybilsalget er ned 30 prosent. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss og ser en økt etterspørsel på brukte biler. Vi har nå åpnet ny bruktbilforretning for alle bilmerker i våre nye lokaler i Verkstedveien 9a. Også på Fauske åpner vi filial for brukte biler hvor vi i dag har bilverkstedet vårt. Vi jobber med å utvikle Bodø Storsenter og få inn flere konsepter i bærekraftsenteret Egna og nye leietakere, avslutter Fredrik.

Begrunnelsen fra Juryen

Tord U. Kolstad fra T Kolstad Eiendom var juryleder, mens juryen bestod av Lise Mentzoni fra Power Office, som vant Opplystprisen i 2022, og Monica Ahyee fra Innovasjon Norge Nordland.

– Nordvik Gruppen har klart og tydelig bevist sin evne til økonomisk vekst, stabilitet og utvikling, spesielt i Bodøregionen. Dette familieeide konsernet, med røtter dypt forankret i nordnorsk næringsliv, har kontinuerlig styrket regionens økonomi, skapt arbeidsplasser og fremmet lokale initiativer. Spesielt kjøpet av Egna belyser konsernets dedikasjon til bærekraft og sirkulær økonomi, en fremtidsrettet satsing som gagner både miljøet og lokalsamfunnet. Ved å bevare og videreføre Egna, fremhever Nordvik Gruppen viktigheten av ansvarlig drift og lokal verdiskapning. Som representant for T. Kolstad Eiendom mener jeg sterkt at Nordvik Gruppen fortjener Opplystprisen 2023, sier juryeder Tord U. Kolstad.

Alle nominerte til Opplystprisen:

  • Coop Nordland 
  • Morten Jakhelln 
  • Nordvik Gruppen

Om Opplyst

Opplyst-konferansen er årets store høydepunkt for næringslivet i Bodø og Salten. I styringsgruppen for Opplyst sitter representanter fra Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum, Nye Bodø, T. Kolstad Eiendom, DNB, AN, Visit Bodø og Innovasjon Norge.