Byggebørsen 2020

Velkommen til årets viktigste møteplass for eiendom,
bygg- og anleggsnæringen i Bodø og Salten!
12. februar 2020