DIREKTØREN GÅR AV

Styret i Bodø Næringsforum meddeler i dag at Mariann Meby har sagt opp sin stilling som direktør i Bodø Næringsforum.

DIREKTØREN GÅR AV

Direktør Mariann Meby slutter i Bodø Næringsforum og begynner i Bodø Energi.

Styret i Bodø Næringsforum meddeler i dag at Mariann Meby har sagt opp sin stilling som direktør i Bodø Næringsforum. Etter 7 år som direktør i BNF har hun nå takket ja til jobben som forretningsutvikler i Bodø Energi.

Styreleder Hans A. Nilsen sier Mariann Meby har gjort en fenomenal innsats for Bodø Næringsforum.  "Mariann har satt solide spor etter seg og arbeidet hardt for Bodø og regionens næringsliv. Hun har forsterket Bodø Næringsforums rolle i samfunnet og sørget for en sterk økning i medlemsmassen".

- "Organisasjonen har under hennes ledelse også fått økt anseelse, omdømme, attraktivitet, synlighet og posisjon. Både lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt, sier nestleder Tore Mosand".

- "Med Bodøs visjoner for NYBY er det svært viktig at næringslivet i Bodø og Salten har en felles stemme og en sterk interesseorganisasjon. Bodø Næringsforum er en viktig pådriver for utvikling av god næringspolitikk i regionen og formidler således næringslivets interesser overfor både forvaltning og folkevalgte - noe Mariann har gjort til vår største tilfredshet, legger styreleder Hans A. Nilsen til.

Mariann Meby fratrer 1. september noe som gir oss handlingsrom til å finne den riktige kandidaten etter Mariann. - En prosess vi starter med umiddelbart, fortsetter Nilsen.

- "Målet da jeg overtok var at BNF skulle utvikles til å bli et sterkt og attraktivt nettverk for lokale bedriftsledere. Og at vi skulle ha økt politisk gjennomslag. Det føler jeg at jeg har oppnådd. Medlemsmassen har i tillegg økt med 39 prosent siden 2012. Det er i tillegg mye bra byutvikling vi har fått til, gjennom den rollen jeg har hatt", sier Meby selv.

- "Det er en tid for alt, og jeg fikk en gylden mulighet jeg måtte si ja til. Jeg har rigget BNF-skuta i riktig retning slik at en ny direktør kan ta over ei skute som flyter godt. Bodø Energi har store muligheter i både NYBY-prosjektet og i sin egen digitale fremtid. Å få jobbe med forretningsutvikling i Bodø Energi gleder jeg meg enormt til", avslutter Meby.

-"Vi er veldig glad for at Mariann takket ja til stillingen som Forretningsutvikler og ser fram til å få henne med på laget i Bodø Energi. Bodø står foran store utfordringer og muligheter gjennom NYBY-prosjektet. Her ønsker Bodø Energi å sette tydelige fotavtrykk, og Mariann blir en viktig brikke i dette arbeidet. Kraftbransjen står også foran store endringer både på den forretningsmessige og den teknologiske siden. Også her blir Mariann en sentral person.", sier konsernsjef i Bodø Energi Arne Juell.

 

Kontakt:

Hans A. Nilsen, hans.nilsen@itet.no, 90649367 
Tore Mosand, tm@nordlandbetong.no, 48072920
Mariann Meby, mariann@bnf.no, 95206004
Arne Juell, arne.juell@bodoenergi.no, 90088756