Merete er ny direktør i BNF

Ny direktør i BNF
Styret i Bodø Næringsforum meddeler i dag at Merete Nordheim (32) har takket ja til stillingen som direktør i Bodø Næringsforum.

Ny direktør

Styreleder Hans A. Nilsen er svært fornøyd med ansettelsen av Merete. «Merete er "innvandrer" til Bodø fra Valevåg i Hordaland, og har arbeidet fra oktober 2018 som prosjektleder for DA pilaren opplevelsesbasert verdiskaping i Visit Bodø. Hun kom da fra Basecamp Spitsbergen hvor hun var økonomisjef med flere tilleggsfunksjoner fra 2013 til 2017.  Før dette var hun student i Moskva i 1 år før hun begynte som regnskapsfører ved den Norske Ambassade i Moskva."

 

- «Hun blir en ung direktør med variert erfaringsbakgrunn sammen med god formell kompetanse. Hun er Bachelor i Kultur og samfunnsvitenskap, med tillegg av en del spesialisering ut over denne graden. Hun har god forståelse for næringsutvikling og næringslivets betydning for samfunnsutviklingen, fortsetter Nilsen».

 

- «Å få jobbe med og for næringslivet i Bodø er uten tvil en drømmejobb. Næringsbredden er stor og mulighetene likeså. Jeg ser frem i mot å ta fatt på de ulike arbeidsoppgavene og bli kjent med de ulike bedriftene, sier Merete selv.»

 

 - «Vi har hatt en meget god prosess på ansettelsen og hele styret stiller seg bak denne avgjørelsen. Vi er sikre på at Merete blir en spennende og god direktør for BNF, og med den fordelen det er å være et ungt og relativt uskrevet blad i Bodø, avslutter nestleder Tore Mosand.»

 

 

Kontakt:

Styreleder, Hans A. Nilsen, hans.nilsen@itet.no, 90649367
Nestleder, Tore Mosand, tm@nordlandbetong.no, 48072920
Merete Nordheim, merethe@visitbodo.com 99244623

Merete Nordheim
Merete Nordheim