Web opptak fra møtet om "miljøriktig materialvalg i bygg og anlegg"

BNF valgte å streame seminaret og dere kan se hele seminaret i linken nedenfor.

Betong og tre

Nærmere 70 deltakere i salen fikk den 8. april en gjennomgang og en bredere forståelse for byggematerialer og miljøvurderinger. 

Du kan se hele opptaket her. 


Opptaket er tilgjengelig i 3 måneder fra 8. april.
Dvs fra 9. juli er opptaket borte. 

Mer kunnskap om miljøriktige materialvalg vil gi bedre samfunnsverdi i investeringene offentlige og private gjør i bygg og anlegg for å redusere utslippene i byggets levetid.

For å dele mest mulig kunnskap om temaet valgte BNF å streame arrangementet og gjøre kunnskapen enda mer tilgjengelig.