BNFs høringsuttalelse NYBY

NYBY

NYBY

Bodø Næringsforum har gitt sitt høringssvar til planprogrammet kommunedelplan NYBY. 

Prosessen rundt planen fremover, går slik:
Januar 2019, høringsfrist planprogrammet
Våren 2020, høring planutkast
Våren 2022, vedak av kommuedelplan NYBY