Nye Bodø Lufthavn

Bodø skal realisere en ny lufthavn i 2024-2025. Ny lufthavn i Bodø skal bli et internasjonalt foregangprosjekt med fremtidsrettet teknologi, innovasjon og forskning. Ny lufthavn vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Nye Bodø Lufthavn

Last også ned rapporten "Ny lufthavn Bodø - kostnader og gjennomføringsplan". 

Slik at BNFs medlemmer kan danne seg et bilde av det som skal skje, så har vi skaffe til veie en liten liste over ulike typer arbeid og hvilken kapasitet som ligger i hver av de.

Listen er ikke uttømmende og det er smart at du holder seg orientert rundt dette prosjektet i tiden som kommer. Og allerede høsten 2017.

Rådgiveroppdrag

 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • En rekke prosjekter for gjennomføring innen grunnarbeid, infrastruktur og bygninger.

Forberedende arbeider

 • Tele og elforsyning skal fremføres til ny lufthavn-tomt
 • 250 dekar amed skog skal fjernes og
 • vannforsyning og avløp må etableres
 • Grunnundersøkelser må gjennomføres
 • Miljøopprydding
 • Bygg og infrastruktur som er i veien skal fjernes

Gjennomføring grunnarbeid

 • 2 millioner m3 masser skal graves opp og legges i lokale deponi
 • 3,3 millioner m3 bærende masser skal på plass
 • 3 km kystlinje med utfylte masse skal sikres (11 meter over flomål og 11 meter under flomål)
 • 330.000 m2 med asfalt

Bygg

 • Terminalbygg planlegges på ca 16.000 m2
 • Driftsbygninger på til sammen ca 5000m2 (Avinor sine)
 • Øvrige bygningsmasse til andre aktører kommer i tillegg