Foto: Artyom Korshunov / Unsplash.

Mineralutvinning i Salten byr på store muligheter for hele regionen

Fredag 27. januar arrangerer Bodø Næringsforum frokostmøtet «Innsikt», sammen med medarrangører BRUS, Bodø kommune, Innovasjon Norge, NHO Nordland og Nord universitet om mineralnæringen i Salten i Stormen bibliotek.

I forbindelse med det har Bodø Næringsforum tatt en prat med Størker Bjørnstad ved Nye Sulitjelma Gruver, og Jan Nilsen ved SMA Nordland om prosjektene deres. 

Nye Sulitjelma Gruver AS ble etablert i 2011. Bedriften har som mål å starte ny gruvedrift i Sulitjelma. Salgsproduktene vil være kobber og sinkkonsentrat. Bedriften har utvinningsretten på plass, men avventer videre saksgang hos offentlige myndigheter for å kunne starte opp driften.

Nødvendig for å gjøre Norge til et lavutslippsland

Størker Bjørnstad er daglig leder for Nye Sulitjelma Gruver AS. Han sier mineralnæringen vil by på betydelig verdiskaping for Nord-Norge. 

– Mineralnæringen er helt avgjørende for det grønne skiftet. Uten kobber og sink, i tillegg til en lang rekke andre mineraler, vil det ikke være mulig å gjennomføre. I tillegg vil mineralnæringen skape ny industri og flere arbeidsplasser i Distriks-Norge, sier Bjørnstad.

Norges største mineralfylke

Bedriften SMA Nordland ble etablert i 2002. De venter på å få de siste formalitetene på plass før de kan starte opp utvinning av dolomitt fra en av Skandinavias største forekomster.  

Jan Nilsen er styreleder i SMA Nordland. Nilsen sier Nordland fylke sannsynligvis er Norges største mineralfylke.

– Nasjonalt og lokalt må vi følge opp FNs, EUs og Stortingets føringer for at vi skal være selvforsynte på mineraler. Bærekraftstenkning må gjenomføres og ikke bare være politisk snakk. I Europa er vi meget sårbare for å være selvforsynte på mineraler. 60 prosent er import fra Afrika, Kina og India. Virkemidler fra offentlig sektor til kartlegging av ressurser er viktig, konstaterer Nilsen.

Tregt byråkrati

Hvilke barrierer har dere møtt på i prosjektene deres?

– Nødvendige offentlige tillatelser før oppstart. Mange forskjellige aktører å forholde seg til. Og lang saksbehandlingstid, sier Størker Bjørnstad.

– Samspill mellom politikere, Direktoratet for Mineralforvaltning, reindriftsnæringen og kommunens arealplan fungerer ikke optimalt i dag. Vårt samfunn er overbyråkratisert. Investorene gir opp og finner investeringsprosjekter i Sverige og Finnland som har et helt annet politisk og administrativt regime, sier Nilsen og legger til:

– Hurdalserklæringen, Regjeringens Mineralstrategier, Fylkets mineralstrategi og Bodø kommunes mineralstrategi hjelper lite. Likeledes har FN og EU klare føringer for at vi skal være selvforsynte. Vi må tenke bærekraft og miljø. Situasjonen med Covid-19 og en pågående krig i Ukrainia gir oss virkelig noen realiteter å tenke over, avslutter Nilsen. 

Positive ringvirkninger for næringslivet i Salten

Direktørene for Bodø og Fauske Næringsforum er samstemte om at etablering av mineralutvinning i Salten vil gi positive ringvirkninger for næringslivet både på Fauske og i Bodø.

– En igangsettelse av ny gruvedrift i Sulitjelma vil være svært viktig for Fauske. Det vil gi en positiv boost for hele kommunen. Vi snakker om rundt 50-60 nye direkte arbeidsplasser bare fra selve gruvedriften, sier Trine Stenvold, direktør for Fauske Næringsforum.

Videre supplerer Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum:

– Det er klart at en slik etablering også vil gi positive ringvirkninger for næringslivet i Bodø gjennom indirekte arbeidsplasser. Videre vil Salten og Nord-Norge ta en viktig internasjonal posisjon i det grønne skifte med en slik etablering.

Mineralnæringen i Salten – gull eller gråstein?

Det grønne skiftet krever tilgang på metaller og mineraler. Samtidig har tilgangen på råvarer blitt mer krevende, og EU tar til orde for å bli mer selvforsynt med kritiske mineraler. Den norske regjering ønsker å øke norsk produksjon av råmaterialer, og vil med sin mineralstrategi gjøre Norge til verdens mest bærekraftige mineralnæring. 

På den andre siden stoppes mineralbedrifter i Salten av årelang saksbehandlingstid, hvilket både skremmer bort eksisterende og fremtidige investorer. 

Risikerer Norge å henge etter i det grønne skiftet som følge av dette, eller det fortsatt mulig å gjøre Norge til en viktig aktør i mineralutvikling?

En lengre diskusjon om disse spørsmålene finner man fredag 27. januar kl 08:15 på Stormen bibliotek i Bodø.

På frokostmøtet deltar:

Ronny Borge (H), varaordfører for Fauske kommune.

Størker Bjørnstad ved Nye Sulitjelma Gruver.

Jan Nilsen ved SMA Nordland.

Even Nikolaisen, Fylkesgeolog ved Nordland fylkeskommune.