Mann som smiler til kamera. Foto.

Har din bedrift løsningen?

Er du en lokal bedrift som vil arbeide med konkrete og målbare utslippsreduksjoner i egen virksomhet, eller som vil skape tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjoner i samfunnet ellers? Da kan du søke om midler til dette fra Bodø kommune innen 23 september. Løvold Solution ble tildelt midler i fjor og har store bærekraftige ambisjoner.

Løvold Solution ble tildelt 234 000 kroner av klimamillionen i 2021.

– Vi har store ambisjoner om å være en sterk bidragsyter til det grønne skiftet, og det krever at vi har bærekraft i genetikken, sier Stig-Endre Elvevoll, leder for Innovasjon og forretningsutvikling i Løvold Solution.

Klimamillionen skal stimulere lokale bedrifter til å posisjonere seg og styrke sin grønne konkurransekraft.

Hva brukte dere pengene dere fikk fra Klimamillionen på?

− Klimamillionen ble søkt om i forbindelse med oppstarten av Innovativt Partnerskap, samarbeidet med mange aktører inn mot eiendomsprosjektet Løvold Havpark. Dette ble gjort for å få smarte og miljøvennlige løsninger inn allerede i skisseprosjektet. I prosessen samarbeidet vi med flere lokale aktører, deriblant BDO, som fortsatt er en solid og god partner i dag, sier Stig-Endre.

Hvilke klimasatsninger driver Løvold på med i dag?

− Vi har store ambisjoner om å være en sterk bidragsyter til det grønne skiftet, og det krever at vi har bærekraft i genetikken. Det betyr at bærekraft skal gjenspeiles i alt vi gjør, noe som krever et kontinuerlig arbeid for å tenke, velge og handle basert på bærekraftige argumenter. Vi har valgt å satse på fire av FNs bærekraftsmål (11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12 – ansvarlig forbruk og produksjon, 14 – livet i havet, og 17 – samarbeid for å nå målene), sier Stig-Endre og fortsetter:

− Vi har mange prosjekter i vår portefølje, hvor bærekraft alltid er viktig. Videre utviklingen av Løvold Havpark har fortsatt solid fokus på bærekraft, eksempelvis gjennom å ansvarliggjøre oss selv og leietakere til å operere på en bedre måte, samarbeid med Bodø Energi hvor vi jobber for en utslippsfri byggeplass, samt fokuset på gjenbruk i transformasjonen av «den gamle fryseterminalen». Bærekraft er naturligvis også sentral i andre prosjekter og drift i Løvold Solution-konsernet, blant annet gjennom satsningen på å flytte produksjonen av anker fra Kina til Mo i Rana, sier Stig-Endre og legger til:

− Selv om «bærekraft» – tilhørende begreper – har blitt tynnslitte buzzwords som mange er lei av, er det viktig at vi ikke lar det dempe motivasjonen og inspirasjonen vår. Vi må holde blikket på misjonen og visjonen, og fortsette det viktige arbeidet i det grønne skiftet – som for vår del betyr et grønt samspill i blå næring.

Hvilke planer har dere fremover når det kommer til bærekraft og klima?

− Våre planer handler om å gjøre våre satsninger om til realiteter. Vi bruker å si at vi ikke skal være en del av utviklingen, vi skal være utviklingen. Det gir oss ambisiøse mål når vi skal skape grønn vekst i blå næring, og jobbe med hjerte for havet. Når vi jobber med innovasjon og utvikling, er vi helt avhengig av å gjøre dette sammen med andre. Dermed, inkluderer våre fremtidsplaner involvering av kunder, leverandører, akademia, det offentlige apparatet og andre partnere, sier Stig-Endre og legger til:

−Det er viktig å være proaktiv og tørre å satse for å løse problemene vi og fremtidige generasjoner vil stå i, hvis vi ikke gjør noe. Tar vi ikke investeringen nå, vil regningen bli betydelig større i fremtiden. Derfor er vi også blant annet industripartner i forskningsprosjekter (Dsolve og ShiftPlastics) sammen med blant andre Universitetet i Tromsø og Nordlandskforskning, i tillegg til våre egne initiativer og prosjekter.

Her kan din bedrift søke om midler fra Klimamillionen:

https://bodo.kommune.no/naringsliv/klimamillionen/

Les mer her om hvordan Løvold satser på bærekraft:

https://lovoldsolution.no/om-oss/baerekraft