Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune

Bodø Næringsforum og Bodø kommune delte ut pris for god arkitektur

Juryen klarte ikke å lande på kun én vinner av den aller første utgaven av Arkitekturprisen i Bodø. Den delte førsteplassen gikk til Bodø nye rådhus og Enebolig i Amtmann Theisens vei 6B.

Prisen skal hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt på det bygde miljøet i kommunen. Den deles ut til et gjennomført prosjekt som bidrar til å styrke og utvikle fokuset på arkitektur, og som løfter forståelsen for at god og gjennomført design bidrar positiv til folks dagligliv og nærmiljø.

– God arkitektur skaper samfunnsverdier for mangfoldige millioner, og er av stor betydning for hvor mennesker velger å tilbringe sine liv. God arkitektur er uten tvil en attraksjonsbygger som vil være med på å tiltrekke ny arbeidskraft til regionen, sier Merete Nordheim, direktør Bodø Næringsforum.

Heidi Ramsvik, Off. Ph.d., skrev i en kronikk tidligere i år hvorfor vi burde ta denne prisen på alvor:

– Vi trenger gode samtaler om arkitektur. Diskusjonene om høyhus, kjøpesenter, og hotell på Rønvikfjellet viser med all tydelighet at vi bryr oss. Noen har kanskje fått med seg «Arkitekturopprøret» som har preget sosiale medier de siste årene. Den gode samtalen om arkitektur krever imidlertid at vi kan se for oss hva god arkitektur er, og hva vi tenker er viktige kvaliteter for hvert enkelt sted og hvert enkelt prosjekt.

Om vinnerprosjektene:

Enebolig i Amtmann Theisens vei 6B.

 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Gnist arkitekter as
 • Tiltakshaver: Ida Hervøy og Magnus Sivertsen Sørvig
 • Hovedentreprenør: Service-Bygg AS, Bodø
 • Areal: 260 m2 BRA
 • Etasjer: 3, inkl. kjeller
 • Miljøprofil: Fortetting, massivtre, furu kjerneved fasader, vannbåren gulvvarme

Sammenfatning av juryens begrunnelse:

«Boligen i Amtmann Theisens vei 6B er et forbilledlig eksempel på fortetting i et etablert boligstrøk.

Plasseringen av boligen på tomta ivaretar et godt naboskap og tomtas kvaliteter på en meget god måte.

Det er brukt materialer som er miljøvennlige og som gir et lekent og trivelig familiehjem.»

Bodø Nye Rådhus

 • Bruk: Offentlig, kontor og service
 • Arkitekt: ALL Atelier Lorentzen Langkilde, København
 • Tiltakshaver: Bodø kommune
 • Hovedentreprenør: Gunvald Johansen Bygg AS, Bodø
 • Areal: 12 000 kvm brutto
 • Etasjer: 6 etasjer
 • Ferdig: 2019
 • Miljøprofil: Ombygging, bygningsvern, fjernvarme

Sammenfatning av juryens begrunnelse:

«Bodø nye rådhus er et prosjekt med sjelden høy arkitektonisk kvalitet i alle ledd. Interiøret er innbydende, og tar imot publikum på en velkommen og inviterende måte.  Fleksible publikumsarealer på gateplan, og kontorer med varierte soner og pausearealer i etasjene over samles med en luftig, og romlig interessant forbindelse med dagslys fra taket. Kantine på toppen med flott utsyn over by og landskap. Bruk av materialer og farger opp over i etasjene er harmonisk.  Kommunikasjonsarealer, trapper og heis er logisk plassert.

Rådhuset har gitt byen et forbildeprosjekt i hvordan man tar vare på historien ved å bevare gamle vakre bygninger og klarer å kombinere det med noe nytt, et vakkert og lekent nybygg, et sted å være stolt av og som gir et godt sted å jobbe, og et godt sted å møte byens befolkning.

Det offentlige er en stor og viktig byggherre som gjennom sine byggeprosjekter signaliserer hvordan man vektlegger arkitektur. I dette tilfellet har Bodø kommune gjennomført et prosjekt som fortjener oppmerksomhet på alle måter.»

Vinnerne ble presentert av ordfører Ida Pinnerød under bystyrets møte onsdag 7. desember.