4 mennesker som smiler til kamera. Foto.

Bodø Næringsforum møtte Nord-Norges Europakontor

Tirsdag møttes ledelsen for Bodø Næringsforum og Nord-Norges Europakontor for å diskutere fremtidige samarbeidsmuligheter, strategier og viktige satsningsområder.

De diskuterte blant annet hvordan klimalovpakken «Klar for 55» (Fit for 55) vil påvirke næringslivet i Nord-Norge.

Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) siden 2008. Klimalovpakken «klar for 55» ble fremlagt av EU-kommisjonen i fjor. Lovpakken er designet for å redusere EUs klimagassutslupp med 55 prosent, sammenlignet med 1990-nivåer innen 2030. Lovpakken vurderes som essensiell for å realisere EUs Green Deal, med med det overordnede målet om å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050.

— Næringslivet og samfunnet for øvrig er nødt til å forberede seg på og ta konkrete grep for å svare opp om klimamålene til EU. Som næringsforening er vi opptatte av å fremsnakke næringsutvikling, og det er for oss helt klart at Nord-Norge vil og kan spille en viktig rolle for å nå disse målene, sier direktør Merete Nordheim fra Bodø Næringsforum.

Nord-Norges europakontor fremmer nordnorske interesser og miljø overfor EU, og bidrar til regional utvikling og samfunnsbygging gjennom økt EU-kompetanse.