Bodø Næringsforum på besøk i Brussel

EUs næringspolitikk, handelspolitikk og klimapolitikk får stadig større betydning for nordnorsk næringsliv. Derfor har Bodø Næringsforum sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen vært på besøk i Brussel hos North Norway European Office og hos EFTA Surveillance Authority. Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) […]

Mineralutvinning i Salten byr på store muligheter for hele regionen

Fredag 27. januar arrangerer Bodø Næringsforum frokostmøtet «Innsikt», sammen med medarrangører BRUS, Bodø kommune, Innovasjon Norge, NHO Nordland og Nord universitet om mineralnæringen i Salten i Stormen bibliotek. I forbindelse med det har Bodø Næringsforum tatt en prat med Størker Bjørnstad ved Nye Sulitjelma Gruver, og Jan Nilsen ved SMA Nordland om prosjektene deres.  Nye […]