Forslag fra Finansdepartementet kan koste bransje tilknyttet nordnorsk reiseliv over 200 millioner kroner

Leiebilbransjen står overfor mulige kostnadsøkninger på over 200 millioner kroner som følge av et nytt forslag fra Finansdepartementet. Forslaget, som nylig har vært på høring, innebærer endringer i håndteringen av merverdiavgift for personbiler, noe som kan medføre betydelige ekstrakostnader for bransjen, særlig i Nord-Norge. Kritikere advarer om at dette vil svekke regionens mobilitet og turistnæring, […]