Bodø Næringsforum på besøk i Brussel

EUs næringspolitikk, handelspolitikk og klimapolitikk får stadig større betydning for nordnorsk næringsliv. Derfor har Bodø Næringsforum sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen vært på besøk i Brussel hos North Norway European Office og hos EFTA Surveillance Authority. Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) […]