Ramsalt.
Ramsaltkvartalet i Bodø. Foto: Kontrafei Media

Ny rapport: halvparten i Bodø-regionen har et bedre inntrykk av Bodø sentrum i dag enn for fem år siden

Bodø Sentrumsforum AS har sammen med Bodø kommune og Markedsinfo laget en omfattende rapport som oppsummerer aktiviteten i sentrum. Rapporten svarer på hvem som besøker sentrum, hva besøkende gjør i sentrum og hvordan de kommer seg til sentrum. 

Målet er at rapporten skal fungere som er verktøy for beslutningstakere i Bodø slik at de kan gjøre sentrum enda mer attraktivt for besøkende og næringsliv. 

– Det menes mye om sentrum, og det ytres ofte synspunkter i media. Synsing og personlige meninger gir oss ikke alltid det fulle bildet av den faktiske tilstanden i Bodø Sentrum. Leser man noe nok mange ganger i avisen blir det til slutt en sannhet uten at det nødvendigvis er slik. Det ser vi tydelig hva gjelder parkeringsproblematikken, sier Veronica Kåring, daglig leder for Bodø Sentrumsforum AS.

Utdrag fra rapporten:

For å avdekke handelsvaner i Bodø sentrum ble det gjennomført telefonintervjuer mot et tilfeldig utvalg personer i Bodøregionen. 800 personer deltok i undersøkelsen. Undersøkelsen hadde som formål å avdekke handelsadferd i og rundt Bodø sentrum, samt holdninger til ulike sentrumsrelaterte forhold.

Les hele rapporten her: https://bodosentrum.no/wp-content/uploads/2023/01/Sentrumsregnskapet-2022-Bodo-kommune.pdf