(På bildet fra venstre: Trond Arne Wilhelmsen, Elnar Remi Holmen Ann-Kristin Moldjord, Erlend Willumsen, Odd Emil Ingebrigtsen, Peter Bakkemo).

Millioner til helelektrisk sjørute mellom Bodø og Tromsø

En rekke fartøy og ladeløsninger for utslippsfri maritim transport får 709 millioner kroner i støtte av Enova. Dette kom frem i en pressekonferanse i regi av BODØ HAVN KF, Bodø Energi og Fjuel Bodø AS.

Fartøyene varierer fra fullelektrisk til skip drevet av ammoniakk og hydrogen. Hensikten med støtten er å styrke bruken av nullutslippsteknologi på sjøen.

Enova gir 201 millioner kroner til satsingen mellom Bodø og Tromsø.

Enova har tildelt tilskudd til Fjuel Bodø, Bodø Energi og Bodø Havn for etablering av ladeinfrastruktur som et energiknutepunkt i havna på 13,120 millioner kroner.

— Dette kan bli det viktige vippepunktet i den videre utviklingen av Nye Bodøterminalen og grønne godskorridorer i Arktis. Vi går nå i gang med å utrede lading til ASKO Maritimes elektriske fartøy for godstransport Bodø-Tromsø. Bodø strategiske plassering gjør at vi er et multimodalt knutepunkt der bane, vei, og luftfart møter havet, sier Rakel Hunstad, daglig leder i Fjuel Bodø AS.

– Energihub i Bodø Havn markerer starten på en ny æra for bærekraftig logistikk i Nord-Norge. Dette styrker Bodøs posisjon som et sentralt knutepunkt og viser veien for fremtidens grønne transportløsninger, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum.

Bodø Næringsforum og Bodøregionens Utviklingsselskap gratulerer alle involverte og bidragsytere.