HRM-Dagen 2023: Programmet er nå klart

Arbeidsledigheten i Bodø er historisk lave på 1,1 prosent, og behovet for å beholde og rekruttere ny arbeidskraft har aldri vært større. Med dette som bakteppe lanserer Bodø Næringsforum i samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge og Sparebanken1 Nord-Norge, og fagpartnerne Bedriftskompetanse og Nordnorsk Lederutvikling (NNL) Bodøs første HRM-Dag.

HRM-Dagen arrangeres 25. oktober 08:30 – 14:00, Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø.

En god introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling, er essensielt for å fremme et positivt arbeidsmiljø. Dette bidrar igjen til økt bo- og trivsel i regionen. Derfor legger vi spesielt vekt på disse aspektene under årets HRM-Dag.

Årets program

HRM-DAGEN 2023.

Første del: Introduksjon og oppfølgning av nyansatte.

08:30. Registrering og kaffe.

09:00. Velkommen. Merete Nordheim, administrerende direktør. Bodø Næringsforum.

09:05. HRM i praksis. Tore Heitmann-Hansen, seniorrådgiver HRM Norge.

09.35 Onboarding. Kari Mette D. Eliassen, fagansvarlig HR Sparebank1 Nord-Norge.

10.05 Kaffepause

10.15 Oppfølging fra første dag – Ole-Jonny Korsgaard, administrerende direktør. Harstadregionens Næringsforening.

10.45 Panelsamtale, alle deltakere i første del.

11.05 Varm lunsj

Andre del: Medarbeideroppfølgning og kompetanseutvikling.

11.50 Hverdagsledelse, TBA

12:20 Mental trening som verktøy, Astrid Lauritzen, mentaltrener Bedriftskompetanse + Lise Mentzoni, adm.dir. Power Office.  

12.50 Kaffepause

13.00 Kultur for læring – Stein Markussen, administrerende direktør. NNL.

13:30 Panelsamtale, deltakere i andre del.

13:50 Avslutning.

Dagen retter seg inn mot alle som jobber med mennesker, og er like relevant for ledere og mellomledere.

HRM-Dagen har som hensikt å skape en arena for kunnskapsdeling rettet mot bedrifter i Bodø. Arrangementet vil fremme praktisk innsikt og erfaringsutveksling innen viktige HRM-temaer, og bringe sammen eksperter og bedriftsledere for å utforske og diskutere hvordan praktisk HRM kan bidra til verdiøkning i nordnorske bedrifter.

Pris for medlemmer av Bodø Næringsforum: 890,- kr eks. mva
Pris for ikke-medlemmer: 1790,- kr eks. mva

Studenter: 200,- kr eks. mva

Politikere og offentlig ansatte deltar til medlemspris. Billetter kjøpes her.