(Photo by Ibrahim Boran on Unsplash)

Innsikt frokostmøte: Når kronekursen faller, hvem vinner og hvem taper?

Bodø Næringsforum inviterer til et dypdykk i den nåværende økonomiske situasjonen i Norge, med særlig fokus på den svake kronekursen og dens implikasjoner for forbrukere og næringsliv. 

Frokostmøtet Innsikt er et samarbeid mellom Bodø Næringsforum, NHO Nordland, Bodøregionens Utviklingsselskap, Bodø kommune og Innovasjon Norge.

Hva kan du forvente? 

  • En dypere forståelse av hvordan den svake kronekursen påvirker forbrukere og næringsliv. 
  • Innsikt i hvordan dyrtiden påvirker forbrukere og næringsliv.
  • En diskusjon rundt sammenhengen mellom valutakurs, renter, oljepris, inflasjon og finansiell uro. 

Møt våre eksperter: 

Hassa Pedersen fra Nord universitet vil prøve å svare på et spørsmål mange stiller seg: Hvis vi ønsker oss en høyere kronekurs, er løsningen å akseptere høyere renter? 

Jarle Solemdal fra Salten Aqua AS påpeker at den svake kronekursen har ført til økte laksepriser målt i NOK, selv om kundene ser stabile priser i EUR og USD. Videre vil han ta opp temaet om de stigende kostnadene for fôr, som er direkte påvirket av globale råvarepriser.

Per Martin Olsen fra SpareBank 1 Nord-Norge vil gå i dybden på de store endringene som kronekurs, renter og inflasjon har medført, og hvordan det berører både næringsdrivende og forbrukere. 

Dag Vidar Fosse fra Frelsesarmeen gir et unikt perspektiv på hvordan disse økonomiske trendene påvirker de mest sårbare i samfunnet vårt. 

Kom og få verdifull innsikt i de økonomiske trendene som former vår region.

Meld deg på nå og bli en del av denne viktige samtalen. 

Dato: 25.09.23

Tid: 08:15 – 09:45

Sted: Stormen bibliotek

Påmelding: https://www.facebook.com/events/720992963167409

Samtalen vil bli ledet av Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.